Fietspad Herenweg Heemstede stuk goedkoper dan Bennebroek

Een meerderheid van de gemeenteraad van Bloemendaal wil voort met het asfalteren van de fietspaden langs de Herenweg. Ook nu bekend is dat het werk 150.000 euro gaat kosten en de werkzaamheden niet aansluitend aan die van de huidige aan de Herenweg kunnen plaatsvinden. Dat is duidelijk geworden in de vergadering van 5 juli waarin wethouder Richard Kruijswijk het nieuwe bedrag bekend maakte. In Heemstede kon datzelfde fietspad stukken goedkoper. Het was de wens van de Bloemendaalse raad om het

Lees verder

Politiek wil ook asfalt op Bennebroekse fietspad langs Herenweg

De gemeente Bloemendaal gaat zich ervoor inzetten om ook de laatste 230 meter fietspad tussen de gemeentegrens van Heemstede en de Bennebroekervaart van snel asfalt te voorzien. Dit op verzoek van VVD en D66 die hierover een motie indienden tijdens de afgelopen raadsvergadering. Die wilden graag meeliften op de werkzaamheden die momenteel door de buurgemeente worden uitgevoerd op de Herenweg. Wethouder Kruijswijk is er niet blij mee. “Waar moet ik dat geld vandaan halen?” In de motie staat dat de

Lees verder

Fietspad door de duinen definitief van de baan

Het recreatieve fietspad langs de rand van de Amsterdamse Waterleiding Duinen, tussen de ‘Oase’ in Vogelenzang en ‘natuurbrug Zandpoort’ aan de Zandvoortselaan in Zandvoort komt er definitief niet. Dit hebben de gemeenten Zandvoort, Bloemendaal, de provincie Noord-Holland en Waternet gezamenlijk besloten, zo bevestigt een woordvoerder van de provincie. Binnenkort komen de betrokken partijen met een persbericht. De provincie wilde het pad aanleggen zodat er een betere recreatieve fietsroute tussen de Haarlemmermeer en Zandvoort zou ontstaan. De rechter stak daar afgelopen

Lees verder

Provincie beraadt zich op toekomst duinenfietspad

Begin deze maand haalde de rechter in Haarlem een streep door het plan om een recreatief fietspad door de Amsterdamse Waterleiding Duinen aan te leggen van de Oase in Vogelenzang naar natuurbrug Zandpoort aan de Zandvoortselaan, op de grens met nationaal park Zuid-Kennemerland. Onder meer omdat het beoogde tracé door leefgebied van de zandhagedis loopt en dat dier wordt beschermd door de Flora- en Faunawet. De provincie beraadt zich momenteel op die uitspraak en kan nog niet zeggen of zij

Lees verder

Het fietspad dat de provincie Noord-Holland wil aanleggen door een deel van de Waterleidingduinen is in strijd met de Flora en Faunawet en daarom mag er geen toestemming voor worden gegeven. Dit heeft de rechtbank Noord-Holland deze week geoordeeld. De zaak tegen de vergunning voor het fietspad was aangespannen door Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen tegen de gemeente Zandvoort die een omgevingsvergunning had verleend aan de provincie voor het aanleggen van het fietspad. De provincie had al in 2016 willen beginnen

Lees verder

Aanleg fietspad opgehouden door rechtszaak

De aanleg van het fietspad door de Amsterdamse Waterleiding Duinen, van de Oase in Vogelenzang naar Zandvoort kan voorlopig nog niet beginnen. De stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen heeft een succesje behaald in een voorlopige voorziening (vovo) bij de rechtbank in Haarlem. De rechter sprak uit dat de werkzaamheden nu nog niet mogen beginnen, omdat die mogelijk onomkeerbare gevolgen zal hebben. Het draait in dit geval om de natuur. Het fietspadtracé is gepland door beschermd natuurgebied, habitat van ondermeer minuscule nauwe

Lees verder

Recreatief fietspad van Oase naar Zandvoortselaan

Na veel discussie lijkt het er op dat het nieuwe recreatieve fietspad van de ‘Oase’ in Vogelenzang naar het ecoduct ‘Zandpoort’ aan de Zandvoortselaan er nu echt gaat komen. De omgevingsvergunning voor de grondwerkzaamheden en het kappen van bomen ligt de komende zes weken ter inzage bij de gemeente Zandvoort. Naar verwachting gaat de aanleg in november van start en kunnen de fietsers er in april 2016 gebruik van gaan maken. Het fietspad krijgt een bijzonder karakter. Het voert door

Lees verder