Integisonderzoek eerst in beslotenheid besproken

Over eventuele voortzetting van het onderzoek naar de gebeurtenissen in het dossier Elswoutshoek in 2014 door bureau Integis wordt eerst in beslotenheid vergaderd in de raad, en vervolgens in de openbaarheid. In  die laatste vergadering wordt besloten welke vervolgstappen de raad zal nemen.  Dit is de uitkomst van een initiatiefvoorstel dat afgelopen woensdag is aangenomen in de gemeenteraad. Alleen de fractie van Hart voor Bloemendaal stemde tegen. Immers, aldus Marielys Roos: “Je kan natuurlijk geen integriteitsonderzoek doen als alles geheim

Lees verder

Gemeenteraad Bloemendaal legt bal terug bij Integis

De Bloemendaalse gemeenteraad wil van bureau Integis, dat onderzoek doet naar ontwikkelingen in 2014 in het dossier Elswoutshoek, weten welke belemmeringen het ervaart en welke acties nodig zijn om deze op te heffen zodat het onderzoek kan worden voortgezet. Dat is de strekking van een motie die 6 fracties afgelopen maandag tijdens de extra raadsvergadering over de tussenrapportage van bureau Integis indienden. Ze reageerden hiermee op de tussenrapportage die Integis vorige maand had toegestuurd en waarin het bureau meldt dat

Lees verder