Voorlopig rood licht voor plannen Duinlust

Nieuwe plannen om de buitenplaats Duinlust in Overveen op te knappen door herontwikkeling kunnen wat het college van b en w van Bloemendaal betreft niet doorgaan. Het college ziet daarvoor te veel haken en ogen, zoals het wijzigen van het bestemmingsplan en het strakke beleid dat door de raad is vastgesteld in ondermeer de landgoederennota. Niet iedereen in de raad echter is het voor wat betreft Duinlust met het bestuur eens, zo bleek in de commissie grondgebied afgelopen dinsdag. De

Lees verder

‘Behoud landgoederen moet geen politieke speelbal worden’

Wel of geen veranderingen op landgoederen en buitenplaatsen toestaan? Dat is de centrale vraag vanavond tijdens de behandeling in de raad van de gemeentelijke nota Landgoederen. Daarin staat beschreven welke ontwikkelingen op de landgoederen en buitenplaatsen in Bloemendaal wenselijk dan wel onwenselijk zijn. De gemeente wil nieuwe ontwikkelingen op een landgoed toestaan als die bijdragen aan behoud, of wanneer die de kwaliteit en vitaliteit ervan versterken. In de gemeenteraad wordt daar verschillend over gedacht. De VVD wil bijvoorbeeld juist strakke

Lees verder