Zuid-Kennemerland

Toch vergunning uitrit Bispinckpark

De gemeente heeft deze week toestemming gegeven aan de bewoner van de Verbindingsweg voor de uitrit die hij had gecreëerd achter het huis, aan de openbare parkeerplaats van het Bispinckpark. De bewoner had de uitrit aangelegd zonder vergunningaanvraag vooraf. Buurtbewoners kaartten de situatie aan en er volgden raadsvragen.

De vraagtekens richtten zich ook op het feit dat bij de aanleg een stuk gemeentelijke heg was gesloopt en dat de uitrit op een parkeerhaven uitkomt. De gemeente stelt nu: “Aan de vergunning zijn enkele voorwaarden verbonden. De uitrit mag maximaal ten koste gaan van één parkeervak aan het Bispinckpark, en aan de voorzijde aan de verbindingsweg, waar de oorspronkelijke inrit lag, moet een parkeervak beschikbaar komen. Per saldo gaan er op deze manier geen parkeerplaatsen verloren”.
Bouw- en woningtoezicht had aldus besloten na inwinnen van advies bij de afdeling groen, die geen bezwaren had tegen het gedeeltelijk weghalen van de haag, en afdeling Verkeer.
Blijft nog over de vraag van de handhaving. In dit geval is de vergunning pas aangevraagd toen er vragen rezen over deze aanleg van inrit ten koste van een gemeentelijk stuk haag, en uitmondend op een parkeerplaats. De woordvoerder van Bouw- en woningtoezicht: “Ik wil niet zeggen dat het dagelijkse kost is, maar het komt geregeld voor dat mensen een schuurtje bouwen en er pas later achter komen dat er een vergunning nodig is. Dan is het toch zottigheid om dit eerst af te breken om hem dan vervolgens weer opnieuw te gaan bouwen?  We gaan in zo’n geval eerst onderzoeken: kan het worden gelegaliseerd of niet? Als er absoluut geen zicht is op legalisatie gaan we natuurlijk geen valse verwachtingen wekken en zullen we handhaven”.
Volgens het bestuursrecht echter had de vergunningaanvraag er al moeten liggen op het moment dat wordt bekeken of er uitzicht op legalisatie is. Het beleid in Bloemendaal blijft in die zin bestuursrechtelijk twijfelachtig. Een burger wordt hier niet gestimuleerd eerst een vergunning aan te vragen.

‘Niet uit te leggen aan de burger’

Henk Schell (PvdA) die eerder vragen stelde over deze situatie aan het Bispinckpark: “Het is niet uit te leggen aan de burger. De gemeente moet visie en voortvarendheid tonen en duidelijk maken: wanneer handhaaf je strikt, wanneer handhaaf je niet, wat is het beleid. Ik wil daarover graag in gesprek met de wethouder om dit nu eens helemaal duidelijk te krijgen”.

‘Als iedereen dat doet wordt het een vrijstaat’

Marielys Roos (Hart voor Bloemendaal) die zich al eerder kritisch uitliet over de handelwijze van de gemeente op dit onderwerp, stelde direct nieuwe raadsvragen naar aanleiding van de verlening van de vergunning. Zo stelt zij dat niet een maar twee parkeerplekken aan de zijde van het Bispinckpark verdwijnen. “Feit is dat er is gehandeld in strijd met het bestemmingsplan, en in dat geval móet de gemeente handhaven. Burgers moeten daarvan kunnen uitgaan. Anders denkt jan rap en z’n maat: laten we maar iets gaan bouwen, dan zien we later wel hoe we dat fixen met de gemeente. Als iedereen dat doet, dan wordt het een vrijstaat”.

Verbindingsweg_Bispinckpark_voorzijde

In ruil voor een uitrit komt aan de voorzijde (foto) een parkeerplaats beschikbaar