Zuid-Kennemerland

Valentijnsconcert voor nieuwe vleugel muziekschool

De vleugel staat al in de Gemeentelijke Muziekschool Bloemendaal. De financiering van deze nieuwe aanwinst echter is nog niet helemaal afgerond. Voor Stichting Bloemendaal Initiatief (SBI) aanleiding in actie te komen: deze houdt aanstaande zondagmiddag een Valentijns benefietconcert, in het gemeentehuis in Overveen. Daar wordt een muzikaal programma aangeboden rond het thema liefdesliedjes. Dominee Ad van Nieuwpoort uit Bloemendaal draagt gedichten voor en Jaap Stork, al jaren organist van de Adventskerk in Aerdenhout, en oud-docent van de school zit aan de piano, evenals diverse leerlingen. De presentatie is in handen van de eveneens Aerdenhoutse Dieuwertje Blok, bekend van tv maar ook als presentator op de klassieke muziekzender Radio4.
Drie talenten van Bloemendaalse bodem dus, en dit straalt uit waar de stichting op uit is: verbindingen leggen binnen de gemeente. Op een bestuursvergadering licht SBI secretaris Rob Verrijk dit toe: “Bloemendaal bestaat uit vijf geheel verschillende kernen, die weinig samenhang vertonen. Daarbinnen is er ook nog eens een grote diversiteit: van heel rijk tot aan mensen in de bijstand. Landelijk zien we steeds meer een trend in een wij-zij denken. En dit, terwijl mensen juist heel veel voor elkaar kunnen betekenen”.

Verrijk wijst op het project voor de nieuwe vleugel voor de muziekschool: “Dit is nu een voorbeeld van verbinding die er al is in Bloemendaal. Kinderen uit alle kernen komen naar deze muziekschool, die vleugel is er voor hen allemaal. En een Overvener mag zich dan wel geen Bloemendaler voelen en andersom, maar het is een feit dat muziek verbroedert. Dan moet het toch ook mogelijk zijn dat mensen uit alle kernen er financieel de schouders onder zetten?”

Bestuurslid en theologe Atti Noordhof, onderstreept dit: “De overheid doet op allerlei fronten een stap terug. Maar de behoefte om tot een hechte gemeenschap te komen is er. Dat willen we met SBI verder gaan ondersteunen, bijvoorbeeld door meer samenwerking en wij-gevoel in de diverse Bloemendaalse dorpskernen te creëren. De piano is wat dat betreft een mooi symbool: die is er voor álle leerlingen”.

Stichting Bloemendaal Initiatief is in 1993 in het leven geroepen, door Rob Verrijk en Edzard van Hasselt. Ze begonnen internationaal, met financiële steun voor een project voor een medische bibliotheek van een oogkliniek in Nepal. Hierna werden telkens initiatieven gesteund onder het motto ‘Van Bloemendalers-voor Bloemendalers’. Het gaat om projecten van maatschappelijk of cultureel belang waarvoor geen overheidsgelden beschikbaar zijn. Of zoals het bestuur het formuleert: “We steunen leuke en zinvolle dingen voor alle kernen in Bloemendaal waar de gemeente zelf niet aan toekomt”.
Het Valentijnsconcert in het gemeentehuis op zondag 14 februari begint om half vier. Toegangsprijs is door de bezoeker zelf te bepalen: het is een gift voor de vleugel, waarvoor nog 2500 euro nodig is.
Wie zondag verhinderd is maar toch geld wil doneren voor deze Estse vleugel gemaakt in Tallinn, kan dat doen via banknummer van SBI: NL42ABNA0562344500 o.v.v. vleugel. Donaties in de vorm van muziekinstrumenten zijn ook welkom.