Zuid-Kennemerland

Veilige oversteek padden Leyduin

Op steeds meer plaatsen in de gemeente Bloemendaal zijn paddentunnels te vinden. Ze zijn bedoeld om padden en andere amfibieën in paartijd veilig naar natte gebieden te laten oversteken. Op Leyduin zijn er nu twee in aanbouw. Een derde kan worden aangelegd zodra er voldoende geld binnen is. Het paddenseizoen begint meestal in februari als de temperatuur boven de vijf graden Celsius komt.

Op een aantal plekken op de buitenplaats steken padden, salamanders en kikkers het fietspad door Buitenplaats Leyduin van Landschap Noord-Holland over richting het natte weiland tegenover het Huis Leyduin om daar te paren en hun eieren te leggen. Ook auto’s van toeleveranciers rijden over het wegdek sinds de Gasterij dit jaar Leyduin is geopend.

Een woordvoerder van Landschap Noord-Holland: “Op de top van het seizoen steken zo’n duizend amfibieën over. Hoeveel er dit per tunnel worden weten we nog niet, dat wordt een nieuwe ervaring. Voordat de diertjes de tunnel in gaan worden ze via een geleide wand naar één van de twee tunnels geleid. Twee tunnels worden nu aangelegd op de twee drukst bezochte oversteekpunten.”

“Omdat het gaat om een openbare weg, moesten de paddentunnels en geleide wanden ook voldoen aan veiligheidseisen die daarvoor gelden. Wij hebben gekozen voor een duurzame oplossing. De tunnels worden verwerkt in verkeersdrempels. Daarmee vormen de tunnels tegelijkertijd een snelheidsbeperking.”

Lezersactie
Tot nu toe werden padden al een beetje geholpen in Leyduin. Langs het pad stonden ingegraven emmers. Vele amfibieën kwamen daar in terecht waarna ze door de boswachters werden overgezet.  Ze werden door de boswachters overgezet. De woordvoerder: “Die aanpak voldeed niet meer en wij hebben besloten een lezersactie te organiseren om geld onder onze leden te werven voor aanleg van drie tunnels. Het gaat hierbij om een bedrag van 48.000 euro. Er is inmiddels een bedrag bij elkaar gehaald voor de financiering van twee tunnels en die worden op dit moment aangelegd. Om de kosten zoveel mogelijk te beheersen, doen wij de aanleg van de drie tunnels zelf. Daarmee houden wij de kosten lager dan bij vergelijkbare faunatunnels die elders zijn aangelegd.”

Wie wil mee helpen ook de derde tunnel mogelijk te maken kan een donatie doen via de website: www.landschapnoordholland.nl/padden .