Zuid-Kennemerland

Vergevorderde plannen Joods monument Bloemendaal

Er zijn vergevorderde plannen voor het oprichten van een monument in Bloemendaal ter nagedachtenis van de Joodse slachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mogelijk al in 2017 kan het worden onthuld en als mogelijke locatie wordt genoemd het Wildhoefplantsoen in de buurt van het bestaande herdenkingsmonument. Dit heeft de voorkeur van de stichting Joods Monument Bloemendaal die initiatiefnemer is van dit monument.

Tenminste 125 Joodse inwoners van de gemeente (alle vijf huidige dorpskernen) zijn in de oorlog omgebracht. De stichting wil de nabestaanden nu een plek geven om hen te herdenken. Bovendien is het een monument dat zien waar waanzin en discriminatie uiteindelijk toe kunnen leiden.

De stichting wordt hierin door het gemeentebestuur ruim ondersteund. De gemeente heeft voor de oprichting 25.000 euro begroot in 2017. De gemeente ziet het ook als taak het onderhoud van het monument op zich te nemen.
Het bedrag is gebaseerd op het monument dat in 2015 in Heemstede werd opgericht, bij het oorlogsmonument op de Vrijheidsdreef. Daar was de gemeente veel minder scheutig met financiële bijdragen en kostte de realisering veel tijd.
De exacte kosten van het monument in Bloemendaal zijn nog niet bekend, omdat er nog geen ontwerp is gemaakt. Als het wordt geplaatst in het Wildhoefplantsoen dan dient wel het bestaande monument met een kwart slag te worden gedraaid, anders staan ze met de rug naar elkaar toe.

Het bestuur van de stichting Joods Monument Bloemendaal (sJMB) bestaat uit de leden dhr. M.R. van der Heijden, dhr. B.Blocq en dhr R.W.F. Verrijk. In het comité van aanbeveling hebben vier inwoners van Bloemendaal zitting: mw. A. Broekers-Knol (voorzitter Eerste Kamer), mw. J.A. Patijn (voormalig bestuurslid stichting Ons Bloemendaal), dhr. Ds. A. van Nieuwpoort (predikant Protestantse Kerk Bloemendaal/Overveen) en dhr. E.Holterman (voormalig wethouder in Bennebroek).