Zuid-Kennemerland

Verkiezingen leveren versnipperd beeld op in Bloemendaal

De uitslag van de verkiezingen afgelopen week levert een versnipperd beeld op. Tel daarbij op dat de Bloemendaalse politiek  een turbulent verleden heeft.  Nico Heijink als lijsttrekker van de VVD probeert om die redenen allereerst een raadsakkoord te sluiten waar een ‘zo groot mogelijke raadsmeerderheid achter staat.’
“Uiteraard geen akkoord waar alles is dichtgetimmerd, want dan zijn we a la kabinet Rutte veel te lang bezig. Bovendien moet het ook niet zo zijn datrdaarmee de raad monddood wordt gemaakt. Het gaat om een akkoord op hoofdlijnen dat op 1 A4tje past. Daar zoeken we dan bekwame wethouders bij.”

Alle partijen behalve Hart voor Bloemendaal hebben kenbaar gemaakt dat ze het idee voor een raadsbrede coalitie in principe ondersteunen. Marielys Roos schrijft op de website van HvB daar niets voor te voelen: “Dat betekent dat het voeren van een kritische maar constructieve oppositie de komende vier jaar aan de ketting ligt. We hebben ons immers moeten binden aan een akkoord. Wat is dan ons bestaansrecht nog als oppositiepartij?” Verder roept ze de partijen op de coalitieonderhandelingen in het openbaar te voeren. “Dat levert spannende politiek op.”

D66, die bij de verkiezingen een zetel moest inleveren, zegt dat zo’n raadsakkoord er naar verwachting niet komt. De nieuwe fractievoorzitter Lex Oude Weernink kiest voor een coalitie zonder VVD: “Voor een raadsakkoord  is waarschijnlijk onvoldoende draagvlak. Wij kiezen voor een coalitie vanuit het midden. Een combinatie van D66, CDA en GroenLinks. Die heeft geen meerderheid nee, maar er zijn een of twee partijen die wel willen aanhaken.”
Het CDA heeft al eerder laten weten de zetelwinst graag beloond te zien met een wethouderschap.