Zuid-Kennemerland

‘Dit had vier maanden eerder gekund’

Het omstreden appartementencomplex dat gebouwd gaat worden in het Vijverpark in Overveen krijgt een aangepast ontwerp dat de goedkeuring van omwonenden kan wegdragen. Omdat de bouwvergunning voor een eerder ontwerp al was afgegeven, moest deze gedeeltelijk worden ingetrokken. Tegelijkertijd werd de vergunning aangevraagd voor het nieuwe ontwerp, en trokken de bezwaarmakers hun bezwaarschrift tegen het oude ontwerp in. Vrede gesloten. De bezwaarmakers zijn blij, maar “het had ook vier maanden eerder gekund”.

Zij zijn de kopers van nieuwbouwwoningen tegenover het appartementencomplex op het voormalige Marinehospitaalterrein. Ze kwamen er afgelopen zomer achter dat het ontwerp van het complex door de ontwikkelaar was aangepast. Oorspronkelijk waren vier bouwlagen voorzien, met een terugliggende schuine kap. In de zomer bleken dat vijf lagen te zijn geworden met bovenaan een ‘Venetiaanse rand’.

De bezwaarmakers schreven brieven naar de gemeenteraad, maar die bereikten de raad niet direct. Daarover, en over de tussentijdse aanpassingen, ontstond irritatie bij raadsleden. De aanpassingen waren niet conform de toelichting op het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan van het appartementencomplex, zo stelde men. Wethouder Richard Kruijswijk echter stelde zich op het standpunt dat de wijzigingen volgens het bestemmingsplan wel mogelijk waren en verleende de bouwvergunning medio oktober. De omwonenden kwamen daarop met een bezwaarschrift.

Onder druk van de raad zijn ontwikkelaar, gemeente en bezwaarmakers enkele keren bijeen geweest om een oplossing te vinden.

Deze is nu afgelopen week bereikt. De bouwvergunning bleek gedeeltelijk te kunnen worden in getrokken – wat de ontwikkelaar vele tientallen duizenden euro’s aan leges scheelt. De ontwikkelaar diende een nieuw plan in voor een aangepaste vijfde bouwlaag.
“Ook het nieuwe plan past binnen het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan”, schrijft de gemeente in een persbericht. Deskundige buitenstaanders echter wijzen erop dat dit het oorspronkelijke plan nadrukkelijk niet in het bestemmingsplan paste.

De wethouder eerder moeten ingrijpen, vond en vindt de raad. Ook de bezwaarmakers stellen dat. Gevraagd om een reactie zegt hun woordvoerder André van Diepen: “Natuurlijk zijn we blij met de bereikte oplossing. Hier staan we allemaal achter. Wat natuurlijk raar in het hele proces is geweest, dat dit ook vier maanden geleden had gekund en al dit gedoe niet nodig was geweest. De wethouder had een veel actievere rol kunnen spelen in plaats van de regie over te laten aan commissies Welstand en het kwaliteitsteam die stuk voor stuk geen enkele toetsing hebben gedaan aan het onderliggend goedgekeurde beeldkwaliteitsplan en stedenbouwkundig plan. Hier verzaakte iedereen en bovendien bleven onze brieven aan de raad onbeantwoord omdat de brieven niet eens aankwamen”.

De oplossing kwam er niet zonder horten of stoten. Van Diepen: “Pas nadat de druk voldoende werd opgevoerd kwam er een mooi nieuw aangepast ontwerp,  maar werden de voorwaarden (voornamelijk financieel) van AM ineens ons probleem. Omwille van de voortgang zouden we namelijk direct de bezwaren over de eerdere bouwvergunning moeten intrekken, zonder dat het nieuwe ontwerp onherroepelijk was . Dat vonden we onterecht en vandaar dat we ten tweeden male met behulp van enkele raadsleden de gemeente hebben gevraagd hierin de regie te nemen”.

Ontwikkelaar AM reageert kort: “AM is blij dat het bezwaar van tafel is maar heeft geen commentaar op het ontwerp of proces”.