Zuid-Kennemerland

Vijandige sfeer in Heemsteedse raad

Opnieuw heeft de gemeenteraad afgelopen donderdag uren vergaderd over het onderwerp verplaatsing supermarkt Vomar. Oorzaak: de gemeenteraadsverkiezingen van maart, waardoor de politieke verhoudingen compleet zijn omgekeerd. In de coalitie zitten nu precies die partijen die zich altijd hebben verzet tegen de nieuwbouw van de Vomar aan de Binnenweg. Deze hebben eind juni in een niet openbare vergadering besloten om over de Vomar een zogeheten voorbereidingsbesluit te nemen, waardoor het voor de ontwikkelaar onmogelijk is geworden een omgevingsvergunning aan te vragen. Doel is om in die periode van maximaal een jaar met een nieuw bestemmingsplan te komen dat ‘meer draagkracht heeft‘. De oppositie was woest en een miljoenenclaim dreigt.

De nieuwe coalitie ging vlot aan het werk met het uitvoeren van de verkiezingsbelofte die in het collegeakkoord was omschreven als: “We zullen ons blijven inzetten om de bouw van deze supermarkt tegen te gaan dan wel om de negatieve effecten op het verkeer en de leefbaarheid zo veel mogelijk te beperken.” Tegengaan lijkt geen optie er ligt immers al lang een door beide partijen getekende samenwerkingsovereenkomst. Maar een pauze inlassen om verbeteringen aan het bestaande plan te bewerkstellingen wel, zo oordeelt het college.

De oppositie die al sinds het aantreden van de nieuwe coalitie voortdurend scherp en stekelig reageert was bij dit onderwerp Vomar ronduit woest. Tijdens de besloten vergadering eind juni waren VVD en D66 voor de stemming uit protest al weggelopen. Tijdens de vergadering van vorige week richtten zij hun pijlen vooral op het feit dat veel geheime stukken bij het voorbereidingsbesluit nog altijd geheim blijven. Een deel van de stukken werd overigens wel openbaar verklaard. Het allerbelangrijkste geheime stuk is de memo waarin staat wat de financiële risico’s zijn van dit uitstel met maximaal een jaar. Volgens wethouder Annelies van der Have (HBB) kunnen deze niet openbaar worden omdat anders de “onderhandelingspositie van de gemeente wordt geschaad.” Een schande, die geheimhouding, vond bijvoorbeeld de VVD.  Dit is geen D van democratie, maar van ducktape (afplakband- Red.), constateerde fractievoorzitter Eveline Stam. Een woord dat nog vele malen zou vallen deze vergadering.

De oppositie kon zich met namen niet voorstellen wat er de komende maanden zou moeten veranderen aan het plan van de Vomar. In overleg met de ontwikkelaar Hoorne vastgoed BV is al een en ander aangepast. Zo is de uitrit van de parkeergarage niet aan de Eikenlaan maar aan de Binnenweg en zijn er bij de inrit aan de  Eikenlaan waar ook het vrachtverkeer voor laden en lossen gebeurt, geluidschermen ingepland. Daar komt ook het vrachtverkeer voor laden en lossen binnen. Ook liggen er onderzoeken die vaststellen dat het plan binnen de regels wat betreft verkeers- en geluidsoverlast valt. Het meest recente is een onderzoek gelast door de Raad van State en verricht door de Stichting Advies Bestuursrechtspraak (STAB).

Welke nieuwe inzichten zouden er kunnen ontstaan door opnieuw met de ontwikkelaar om tafel te gaan zitten? vroeg de oppositie. De wethouder somde de punten die volgens haar verbetering behoeven op: “de verminderde uistraling van de winkelstraat”, “negatieve impact op het noordelijke deel van de Binnenweg”, “de beleving van de verkeersveiligheid op de Binnenweg.” Maar hoezo slechte invloed op het noordelijke deel van de winkelstraat. Waar is de onderbouwing dan, wilde fractievoorzitter van D66 Sebastiaan Nieuwland weten. Tot het eind, diep in de nacht, bleef de stemming vijandig, culminerend in een motie van afkeuring richting college.

In de onderhandelingen zal blijken hoe de ontwikkelaar zich opstelt. Het kan haast niet anders dan dat deze een flinke vergoeding zal eisen van de schade die ontstaat bij het bevriezen van het plan. Hoe langer het duurt hoe groter het bedrag. Een ding is wel zeker: dit valt niet onder het pakket verkiezingsbeloften.

De raad tijdens een van de vele schorsingen van de vergadering