Zuid-Kennemerland

Voorlopig rood licht voor plannen Duinlust

Nieuwe plannen om de buitenplaats Duinlust in Overveen op te knappen door herontwikkeling kunnen wat het college van b en w van Bloemendaal betreft niet doorgaan. Het college ziet daarvoor te veel haken en ogen, zoals het wijzigen van het bestemmingsplan en het strakke beleid dat door de raad is vastgesteld in ondermeer de landgoederennota. Niet iedereen in de raad echter is het voor wat betreft Duinlust met het bestuur eens, zo bleek in de commissie grondgebied afgelopen dinsdag.

De gebouwen aan de Duinlustweg waren jarenlang thuisbasis van sportopleiding CIOS. Het hoofdgebouw in neorenaissancestijl is in 1881 gebouwd in opdracht van eigenares Jacoba Johanna Borski. Het is rijksmonument. Het park eromheen is in handen van Staatsbosbeheer. De gebouwen staan al lange tijd leeg en zouden in slechte staat zijn. Ontwikkelaar Share Estates BV  kocht de gebouwen en wil drie gebouwen geschikt maken voor bewoning en het lesgebouw op het terrein verplaatsen. Het park zou openbaar toegankelijk blijven.
Het college wijst erop dat de raad in de landgoederennota van 2016 heeft vastgelegd dat splitsen van een landhuis voor bewoning door meerdere eigenaren niet mogelijk is. Ook verzetten de plannen zich tegen de structuurvisie, die inzet op het in tact houden van de huidige grote

groene landgoederen met grote individuele landhuizen, zonder mogelijkheid tot versnippering. En om een woonbestemming te krijgen is verseist dat ook in de sociale sector wordt gebouwd en daar gaat het voorgelegde ‘plan niet van uit’.
De coalitie schaarde zich achter de wethouder. De VVD vond dat de raad niet ‘op de stoel van het college moet gaan zitten.’ D66: ‘op dit moment kan dit plan niet, het zal moeten worden aangepast.’ Ook CDA zag ‘geen ruimte.’ Steun kwam er ook van Liberaal Bloemendaal: ‘het college houdt zich keurig aan de regels die de raad heeft gesteld.’  
In de commissie pleitten PvdA, Hart voor Bloemendaal, VDB en GroenLinks er voor de deur voor de initiatiefnemer niet dicht te gooien. Voor Herbert Faber (GL) is splitsing bespreekbaar, mits de belangrijke elementen goed behouden blijven. Marielys Roos (HvB) vindt het ‘van openbaar belang’ dat we deze buitenplaats behouden. Waarom plannen niet per situatie bekijken, ‘standaardlandgoederen’ bestaan niet. Harold Koster (PvdA) vond dat er dringend iets moet gebeuren met het hoofdhuis. ‘Behoud door ontwikkeling is hier bij uitstek aan de orde. Ook merkte hij op dat het ‘vreemd’ is dat over Duinlust een beeldvormende avond is gehouden. ‘dat wekt toch de indruk dat de plannen mogelijk waren?’ Arie Goote (VDB) vond dat de raad de landgoederennota maar eens ter discussie moest stellen. ‘Dit is een fantastisch plan.’

Beraadslagen over het beleid is wat betreft wethouder Henk Wijkhuisen ook de enige weg om uit deze discussie te komen. “Ik hoor graag van u als u de wereld anders wilt hebben, dan voeren wij dat uit. U bent de wetgever.”

Ook de historische stichting Ons Bloemendaal liet in een schriftelijke reactie weten dat zij de plannen voor revitalisering interessant vindt, vooral omdat er geen bouwvolume bijkomt en er ondergronds parkeren is voorzien.
Einde plan Duinlust. Of de raad over haar eigen beleidskaders voor landgoederen gaat beraadslagen of een motie gaat indienen is nog onduidelijk.