Zuid-Kennemerland

Voortvarend plan nieuwe Belvedère

Alle inwoners van Heemstede mogen meestemmen over het ontwerp voor nieuwbouw van de Belvedère in het wandelbos Groenendaal. Vijf architecten met binding met Heemstede worden uitgenodigd een ontwerp te maken, daarna volgt de stemming. Als alles volgens plan verloopt wordt de Belvedère in september 2020 geopend. De herbouw van het uitzichtspunt is mogelijk gemaakt door een schenking aan de gemeente van een half miljoen euro, door een broer en zuster uit Heemstede, de heer en mevrouw Bids.

De Belvedère stond in het noordelijke deel van het bos op een kunstmatig verhoogd duin en bestond uit een stenen uitzichttoren, die beklommen kon worden via een gietijzeren wenteltrap. Het was een 19e eeuws ontwerp. Een pachter verkocht er toegangskaartjes, ansichtkaarten en consumpties. Het onderhoud werd op den duur te kostbaar en in 1965 werd besloten de toren af te breken. De heer en mevrouw Bids hadden al eerder gesprekken gevoerd met de gemeente over hun wens tot herbouw. Vorig jaar deden zij hun schenking. De gemeente gaat gesprekken voeren met experts op gebied van bouw en cultuurhistorie, en ook enkele inwoners praten mee.  Na die gesprekken wordt  de ontwerp-vraag geformuleerd. Overigens zijn bij de schenking al enkele voorwaarden meegegeven. Zo mag de toren maximaal 14 meter hoog zijn en worden opgetrokken uit rood baksteen, met een koperen dak. Er mogen geen commerciële activiteiten plaatsvinden en de toegang moet vrij zijn. De gemeente wordt eigenaar van het gebouw, en mag het niet verkopen.
De ontwerpen van de vijf architecten worden door het college beoordeeld, en als zij voldoen aan de criteria kunnen inwoners digitaal stemmen, mogelijk al in september. De bouw kan dan starten in maart 2020.