Zuid-Kennemerland

WIJ Heemstede stopt met cursusaanbod

WIJ Heemstede stopt met het aanbieden van cursussen aan de inwoners. De organisatie vindt dit niet meer passen in het welzijns-doelstellingen en ook zijn de kosten om ze te organiseren te hoog. Docenten moeten vanaf september hun cursussen zelf organiseren en de administratie ervan doen. Ze kunnen dan de zaalruimtes huren van WIJ Heemstede. Wel worden de cursussen nog tot december opgenomen in de brochure en op de website van WIJ Heemstede. De docenten zijn verontrust en vrezen dat de huurkosten te hoog zijn om nog tegen een billijke prijs cursussen te kunnen blijven aanbieden. Mogelijk komt er als reactie een nieuwe  ‘Volksuniversiteit Kennemerland’ van de grond.  

WIJ Heemstede (tot  2016 ‘Casca’ geheten) bood elk seizoen tientallen creatieve-, bewegings- en taalcursussen aan. Vanaf september moeten de docenten dit in eigen beheer gaan doen. Wij Heemstede biedt wel hulp aan docenten die het voeren van de administratie te ingewikkeld vinden. “We voeren deze verandering niet van de ene op de andere dag in. We zijn in overleg met de docenten en gaan dit heel zorgvuldig doen, ook om te zorgen dat er voor cursisten geen problemen ontstaan,” aldus directeur Annette Aukema van stichting WIJ Heemstede, gevraagd om een reactie. Zo krijgen  docenten die een ruimte voor meer dan zes keer huren 15% korting op de huurprijs en ook wie meer dan een uur lesgeeft krijgt extra korting, tot 2020.
 
Een aantal docenten is inmiddels in actie gekomen. Drie docenten die cursussen beeldende vorming geven in de Molenwerf vinden de voorgestelde huur te hoog. De prijzen liggen hoger dan bijvoorbeeld bij Hart in Haarlem, zo stellen zij. Als zzp’er is er met deze huren nauwelijks een inkomen te verdienen, tenzij de cursustarieven drastisch omhoog gaan. En dat is niet wenselijk, zo schrijven ze in een brief aan mede docenten. Ze willen enquêtes houden onder cursisten om te peilen wat hun wensen zijn en met die gegevens in de hand naar de gemeentelijke politiek stappen.

Heemstedenaar Michiel Kersten die rondleidingen, stadswandelingen en lezingen geeft over kunst en cultuur, ook voor WIJ Heemstede, gaat nog een stapje verder. Hij is bezig een website te maken waar docenten hun cursussen kunnen plaatsen. Ook de inschrijving en de hele administratie wordt daaraan gekoppeld. Niet alleen voor docenten van WIJ Heemstede, alle creatieve aanbieders uit de hele regio kunnen erop terecht. “Het zou het begin kunnen zijn van een soort Volksuniversiteit Kennemerland,”vertelt Michiel Kersten. “Het het er precies uit zal zien is nu nog niet te zeggen. Misschien een coöperatie? In elk geval hoeft het niet commercieel te zijn. Ik ben maar vast begonnen met de website. Ideeën komen gaandeweg vanzelf. Het idee van Volksuniversiteit spreekt mij wel aan. Het zou fantastisch zijn als er net als vroeger ook weer ambachtscursussen worden aangeboden, zoals het metselen, stoelen matten, dat soort dingen.”

Stichting WIJ Heemstede krijgt een gemeentelijke  budgetsubsidie voor het bieden van sociaal cultureel werk, vrijwilligerswerk, ouderenwerk en jeugdwerk.