Wethouder van Gelukpark ‘verloedert’

Flora en fauna in het Wethouder van Gelukpark achter restaurant de Bokkedoorns is de laatste jaren in kwaliteit achteruitgehold. Duinen zijn vergrast en vertrapt, het groen langs de oevers ingezakt, veel bomen en struiken daar staan in het water, en overal zijn sluippaden. De voornaamste oorzaken: teveel recreanten, loslopende honden en een te hoge waterstand. Het gebied lijdt aan “onnodige verloedering.”Aldus de opstellers van een kritisch rapport namens de vereniging voor veldbiologie KNNV afdeling Haarlem, dat eind april naar de

Lees verder