Voorlopig rood licht voor plannen Duinlust

Nieuwe plannen om de buitenplaats Duinlust in Overveen op te knappen door herontwikkeling kunnen wat het college van b en w van Bloemendaal betreft niet doorgaan. Het college ziet daarvoor te veel haken en ogen, zoals het wijzigen van het bestemmingsplan en het strakke beleid dat door de raad is vastgesteld in ondermeer de landgoederennota. Niet iedereen in de raad echter is het voor wat betreft Duinlust met het bestuur eens, zo bleek in de commissie grondgebied afgelopen dinsdag. De

Lees verder