Aparte inspraakavond voor de Bloemendaalse burger

Al een tijdlang waren diverse raadsleden niet tevreden over de manier waarop de inspraak wordt georganiseerd. Drie minuten spreektijd aan het begin van een commissievergadering geeft te weinig mogelijkheid tot echte interactie. Dat wordt vanaf aanstaande donderdag 7 september anders. Dan komt  er elke maand een aparte ‘Beeldvormende avond’ waarop de inspraak meer centraal staat. Ook presentaties houden of een themabijeenkomst organiseren is dan mogelijk. De eerste avond gaat over het rioleringsplan van de gemeente. De gemeenteraad zal voortaan nog

Lees verder