Zuid-Kennemerland

Aparte inspraakavond voor de Bloemendaalse burger

Al een tijdlang waren diverse raadsleden niet tevreden over de manier waarop de inspraak wordt georganiseerd. Drie minuten spreektijd aan het begin van een commissievergadering geeft te weinig mogelijkheid tot echte interactie. Dat wordt vanaf aanstaande donderdag 7 september anders. Dan komt  er elke maand een aparte ‘Beeldvormende avond’ waarop de inspraak meer centraal staat. Ook presentaties houden of een themabijeenkomst organiseren is dan mogelijk. De eerste avond gaat over het rioleringsplan van de gemeente.

De gemeenteraad zal voortaan nog maar een keer per vijf weken vergaderen.  Meer tijd dan nu wordt uitgetrokken voor oriëntatie, en minder voor de daadwerkelijke besluitvorming. Dit alles volgens het zogeheten BOB model: Beeldvorming – Oordeelsvorming- Besluitvorming dat al in meerdere gemeenten wordt gevolgd.
Op de Beeldvormende avond kan iedereen drie minuten inspreken en in principe over elk onderwerp, behalve over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat of kon worden ingediend. Insprekers moeten zich uiterlijk om 16.00 uur de dag ervoor aanmelden. Toehoorders hoeven zich niet aan te melden. De bijeenkomst wordt niet op video opgenomen en uitgezonden via de website van de gemeente. Dat gebeurt wel met vergaderingen van commissies en raad.

Henk Schell, fractievoorzitter van de PvdA, is blij met dit plan. “We hopen op deze manier mensen in een veel eerdere fase van de besluitvorming te betrekken bij onderwerpen. Nu zien we nog al eens dat mensen achteraf reageren, als een besluit al genomen is. Een dialoog vooraf is ook beter in die zin dat er onder burgers vaak veel deskundigheid is waar we ook als raadsleden gebruik van kunnen maken in de besluitvorming”.

Het is de bedoeling dat tijdens de beeldvormende avond in de raadszaal raadsleden aanwezig zijn die het onderwerp van die avond in zijn of haar portefeuille hebben. Collegeleden kunnen informatie geven over  voorstellen die binnenkort in de raad komen. “De omgeving moet zodanig zijn dat we zo informeel mogelijk over toch belangrijke zaken kunnen spreken. Zonder druk van camera’s en microfoonknopjes. En als het heel druk wordt met belangstellenden wijken we gewoon uit naar de kantine”, aldus Schell.

Hij zelf zal donderdag de eerste avond voorzitten. Die gaat over riolering. Geen spraakmakend onderwerp op het eerste gezicht geeft Schell toe. Maar wel een heel belangrijk iets. “Het gaat hier om de grootste uitgavepost van de gemeente.  Daar wordt een lening voor afgesloten op de kapitaalmarkt. Elke burger betaalt eraan mee. Willen we blijven lenen, of willen we er liever voor gaan sparen? Een riolering gaat nu 50 jaar mee. Maar door klimaatverandering en toenemende hoosbuien moeten we misschien wel anders naar dit onderwerp gaan kijken.  Mooi toch, om hier met burgers verder over van gedachten te wisselen?”.

Alle fracties behalve Hart voor Bloemendaal zijn voor invoering van het nieuwe vergadermodel. Marielys Roos (HvB) op haar facebookpagina: “Het inspreken is op deze manier niet meer gekoppeld aan een behandeling in de commissie”. Ze vindt dit te vrijblijvend.
De eerste beeldvormende avond begint om 20.00 uur, met eerst een haf uur inspreektijd voor burgers. Om half negen is het riool aan de beurt.

In januari wordt de nieuwe vergadermethode geëvalueerd.