Integriteitsschendingen door alle lokale partijen in Bloemendaal

Marielys Roos van Hart voor Bloemendaal

Bommetje onder de nieuwe coalitie? Vertegenwoordigers van alle vier lokale fracties in de gemeenteraad van Bloemendaal hebben in 2020 de gedragsnormen overschreden, door ondermeer geheime informatie met derden te delen.  Aldus de commissie integriteit van de gemeente, in een serie adviezen die 1 juni aan alle raadsleden is gestuurd, een dag voor de raadsvergadering. De raad besloot de adviezen per direct openbaar te maken (agendapunt 5, documenten). De rol van Rob Slewe, beoogd wethouder, staat onder druk. De eerste die

Lees verder