Zuid-Kennemerland

‘Er rust nog groot taboe op dementie’

Veel en luid wordt door veel mensen en organisaties geklaagd over de overheidsbezuinigingen in de zorg. De meeste verzorgingshuizen moeten hun deuren sluiten en mensen moeten langer thuis blijven wonen. Zo niet door Home Instead. Deze thuiszorgorganisatie is al voor de bezuinigingsoperatie gestart met het aanbieden van hulp aan senioren die erop is gericht dat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Kennisoverdracht hoort ook tot het takenpakket. Zo kunnen bijvoorbeeld mantelzorgers gratis deelnemen aan de cursus Omgaan met dementie, de eerstvolgende is op 6 en 13 oktober.

Home Instead is een Amerikaans concept. De organisatie in de VS werd ruim twintig jaar geleden opgericht door een man die besloot om hulp te gaan organiseren voor zijn alleenwonende hoogbejaarde oma, die zienderogen achteruit ging en nauwelijks meer at. Met hulp van familie leefde oma nog vele jaren, en: het idee voor Home Instead werd geboren. In Nederland had Bas Steenbergen een zelfde ervaring, met een oude tante waarvoor hij jaren geleden met neven en nichten een hulpnetwerk inrichtte. Toen hij hoorde van het verhaal uit de VS was zijn belangstelling direct gewekt. Drie zorgondernemers onder wie Bas Steenbergen begonnen met Home Instead in Nederland, aan de Herenweg in Heemstede. Inmiddels zijn er behalve in Zuid-Kennemerland nog 13 franchise-ondernemingen verspreid over het land. Dit najaar wordt het vijfjarig bestaan gevierd in de inmiddels grotere behuizing aan de Cruquiusweg 1.

Wie praat met Steenbergen en de directeur Zuid-Kennemerland Joke Tiemersma krijgt vooral een verhaal te horen over kansen en mogelijkheden. Dat klinkt heel Amerikaans, maar aan de andere kant, zo stellen zij: passief gedrag past ons in Nederland niet meer, nu we de verzorgingsstaat in rap tempo achter ons moeten laten. Het duo ziet er wel de voordelen van. Zelf oplossingen zoeken houdt mensen positief en actief. Klanten die in eigen omgeving blijven wonen met de goede zorg en vooral aandacht blijven langer in leven. Home Instead biedt geen medische zorg, maar omschrijft haar diensten als aanvullende mantelzorg.

Praktische cursus Omgaan met dementie
De cursus Omgaan met dementie is altijd druk bezocht. Mantelzorgers draaien daarin mee met een professionele training die wordt gegeven aan de werknemers van Home Instead. Het is dus meer dan een gespreksgroep om ervaringen uit te wisselen. Veel praktische tips komen aan de orde. Hoe kom je in contact met een dementerende die al tien keer dezelfde zin heeft gezegd, hoe buig je dat om naar een leuk gesprekje? Wat gebeurt er met het brein? Dementerenden verliezen veel taligheid, reageren meer uit emotie en zijn heel veel informatie kwijt. Zo kan het gebeuren dat een glas thee niet als een glas thee wordt herkend. Het helpt dan vaak door voor te doen hoe je theedrinkt. Als mensen bijvoorbeeld niet meer weten hoe koffiezetten werkt, en bozig worden of in de war raken, kan het helpen de taken op te knippen en te verdelen, en duidelijke instructies te geven. Of zeggen: sorry, ik heb het niet goed uitgelegd.
Steenbergen: “Dementie is een ingrijpende ziekte, je gaat er uiteindelijk dood aan, het is kortom een rotziekte. Maar aan de andere kant is het zo: het leven gaat wél door en er is nog van alles mogelijk. Alleen, je moet het anders gaan doen. Telkens op zoek blijven gaan naar de kwaliteit van het leven dat er op dat moment is. Ga op zoek naar wie iemand is. Verdiep je in zijn of haar levensverhaal. Waar hield iemand erg van? Probeer daar op in te haken”.
Het aantal mensen met dementie neemt de laatste jaren sterk toe. In Heemstede waren dat er in 2014 707, in 2040 zijn het er 1329. Zo’n 40 procent is alleenstaand. In de cijfers zijn de mensen zonder diagnose niet meegenomen. Steenbergen: “Veel mensen die alleen wonen zijn nog niet in beeld. Dat gebeurt vaak pas als er een verandering plaatsvindt, bijvoorbeeld een verhuizing. Dan blijkt dat moeder toch niet meer helemaal functioneert. En: er is veel schaamte. Op dementie rust nog altijd een groot taboe”.

Aanmelden voor de cursus van 6/13 oktober: info @ homeinstead.nl