Zuid-Kennemerland

Kerktwitteraar Van Peperstraten nu pastoor

Afgelopen zondag was het een dubbel feestelijke dag voor Jan-Jaap van Peperstraten. Op zijn verjaardag werd hij geïnstalleerd als pastoor van de parochies van Heemstede, Bennebroek en Vogelenzang. De installatie vond plaats in de kerk de H.Bavo aan de Herenweg, tijdens een speciale eucharistieviering. Aan deze viering werd meegewerkt door hulpbisschop mgr. Dr. Jan Hendriks van het bisdom Haarlem-Amsterdam.


De bijeenkomst volgde vaste rituelen zoals het in ontvangst nemen van de sleutels van alle vier de kerken van de gezamenlijke Klaverblad parochie en het voorlezen van de bisschoppelijke benoemingsbrief. Daarna legde Jan-Jaap van Peperstraten de ambtseed af en verderop in de viering vond de officele installatie plaats, met de overhandiging van hostieschaal, kelk, het altaar missaal, de tabernakelsleutel, het Evangelieboek, paarse stola, witte stola en de ziekenolie.

De kersverse pastoor, gepromoveerd filosoof bovendien, en afkomstig uit Zeeland, werd ook toegesproken door pastoraal werker Ans Dekker en de na twee jaar vertrekkende pastoor Jacques Quadvlieg. Hij is pastoor geworden in de Obrechtkerk in Amsterdam. Als afscheidscadeau kreeg Quadvlieg een Paaskaars, met daarop de namen van de vier parochies die hij afgelopen twee jaar heeft gediend. “Een kaars uit eigen doos”,grapte hij in zijn dankwoord. De kaars had hij gekregen bij zijn eerdere vertrek uit Nieuw-Vennep.

Jan-Jaap van Peperstraten maakt zijn entree in de H Bavokerk met de sleutels van de vier parochies. Naast hem de vertrekkende pastoor Quadvlieg en met mijter: hulpbisschop Jan Hendriks

Jan-Jaap van Peperstraten mocht een kistje wijn in ontvangst nemen en hem werd een etentje beloofd met alle leden van de parochieteams. Van Peperstraten was zichtbaar verguld. “Ik ga niet verhullen dat ik van lekker eten houd, de meesten van u weten dat inmiddels al lang.” Hij doelde daarmee op het feit dat hij fervent gebruiker is van Twitter (3800 volgers) en facebook.  Hulpbisschop Hendriks noemt hem op zijn website dan ook ‘kerktwitteraar’.
Na afloop namen veel parochianen de kans waar om de nieuwe pastoor te feliciteren.