Zuid-Kennemerland

Tumultueuze raadsvergadering Bloemendaal

De laatste raadsvergadering van het jaar 2017 kreeg een tumultueus karakter  toen tijdens het agendapunt ‘mededelingen’ het langstzittende raadslid André Burger kritiek uitte op collega raadslid Marielys Roos (Hart voor Bloemendaal) vanwege haar uitingen op facebook. Roos sprak in een vlogbericht op 6 december haar afkeuring uit over het werk van de raadsgriffier. Die zou te weinig toeschietelijk zijn. “Waarom maakt een griffier mijn werk nog zwaarder”?, vraagt ze zich daar af.

“Het gaat hier om het in het openbaar aanvallen van een ambtenaar, daarmee is een grens overschreden”, aldus Burger, die sprak namens alle fracties. Roos probeerde vervolgens hem het spreken te beletten via de voorzitter burgemeester Roest, maar die wilde Burger laten uitpraten.

Roest wilde daarop schorsen, echter Marielys Roos volhardde in haar eis dat Burger zou stoppen. “Ik accepteer dit niet op deze manier. Dit moeten we onder vier ogen bespreken,” aldus Roos luid. Daarop riep Roest de fractievoorzitters bijeen, en: riep hulp in van de politie om de rust te herstellen indien nodig. Dat bleek uiteindelijk van niet. Na de schorsing nam Roos plaats op de publieke tribune en hervatte Burger zijn betoog. Formeel is de raad, via de werkgeverscommissie, de werkgever van de griffier. Roos beweert dat ze daar niet terecht kon.

Achtergrond van dit alles is dat Marielys Roos stelt dat zij wordt tegengewerkt door de gemeente. Ze is sinds medio 2015 bezig onderzoek te doen naar mogelijke integriteitschendingen in de gemeente. Bovendien bereidt zij het hoger beroep voor in de strafzaak die tegen haar loopt. De rechter heeft haar eerder veroordeeld voor het openbaar maken van stukken uit het zogeheten dossier Elswoutshoek. In het interne archief van de gemeente wil zij stukken inzien in verband met mogelijke integriteitschending, en documenten die mogelijk ontlastend voor haar zaak zijn. In december kon zij stukken inzien, in het bijzijn van de griffier.

Het werd haar alleen toegestaan te lezen, aantekeningen maken kon niet. “Zogenaamd omdat het vertrouwelijke stukken zijn. Een waanzinnige situatie,” aldus Roos. “Er bestaat niet zoiets als ‘vertrouwelijk inzien’ voor een raadslid. Het staat niet in de Gemeentewet en ook een minister heeft dat nog eens bevestigd. Ik wil die stukken niet openbaar maken maar er wel over praten. Maar het is wel bizar dat bewijsmateriaal dat voor mij ontlastend is niet beschikbaar komt.”

Burgemeester Roest in een reactie achteraf over de raadsvergadering: “De nestor van de raad heeft zijn gezag doen gelden. Dat ervaar ik als een teken van volwassenheid. Het geeft ook aan dat de raad in overgrote meerderheid fatsoenlijke omgangsvormen wenst.”

Over het raadplegen van de stukken zegt Roest: “Bij de aanvragen (op trefwoorden) die het betreffende raadslid onlangs heeft gedaan, heeft zij alle door haar gevraagde documenten persoonlijk kunnen inzien. Raadsleden mogen stukken inzien zolang die voor de taakuitoefening van hun werk in het algemeen belang relevant zijn. Deze stukken zijn vertrouwelijk omdat ze  informatie bevatten die vanwege privacy wetgeving beschermd is en die rechten van derde belanghebbenden kunnen raken.  Zij zijn dus niet openbaar en mogen alleen geraadpleegd worden.”

Waarom geen aantekeningen? Roest: “Toen mevrouw Roos schriftelijk meedeelde het evident vertrouwelijk karakter van de betreffende informatie niet te erkennen, is besloten om de documenten niet mee te geven. Het raadslid heeft wel volledige inzage verkregen op het gemeentehuis en aantekeningen gemaakt. Hierdoor kan het raadslid haar controlerende taak uitvoeren. Overigens hecht ik er als burgemeester aan dat ieder raadslid zich er te allen tijde van bewust moet zijn dat het bestuurlijke werk en privézaken niet door elkaar lopen. Dat is een verantwoordelijkheid die mevrouw Roos zelf moet nemen.”aldus de burgemeester.