Zuid-Kennemerland

Nieuwe naam welzijnsorganisaties: WIJ Heemstede

Op 1 januari 2016 gaan organisaties Casca en Welzijn Ouderen Heemstede samen verder onder een nieuwe naam: WIJ Heemstede. Een organisatie die met ongeveer hetzelfde budget als voorheen in gaat zetten op meer aanbod van diensten en cursussen maar tegelijkertijd ook gaat optreden als verbinder en faciliteerder. Nadruk ligt op welzijn en welbevinden voor jong en oud en het aantal vrijwilligers moet verdubbelen. In de eerste helft van 2016 wordt de al eerder aangekondigde enquête onder alle inwoners gehouden om nog beter zicht te krijgen op hun wensen. In de zomer hoopt WIJ Heemstede een nieuwe website in de lucht te hebben waarop vraag en aanbod van inwoners samen kan komen.

Meer en laagdrempeliger aanbod. Dat lijkt de algemene noemer van WIJ Heemstede. Het aantal activiteiten wordt uitgebreid. Het dagbestedingsproject voor ondermeer licht dementerenden wordt verder vergroot. Maar ook voor ouderen zonder WMO-verwijzing moet meer gebeuren vindt de organisatie. Momenteel is er eens in de twee weken een inloop voor senioren in de Pauwehof en dat gaat ook op andere locaties gebeuren. Behalve deze zijn er nog vier centra in Heemstede: de Molenwerf, Princehof, de Luifel, en Lieven de Keylaan.  “Deze inloop is heel laagdrempelig, iedereen is welkom”, aldus Richard Witte manager welzijn deze week op de persconferentie van de nieuwe organisatie. “Mensen kunnen komen koffiedrinken, hun breiwerkje meenemen of meedoen met een creatieve activiteit. Zeer geschikt voor mensen die bijvoorbeeld niet meer kunnen opbrengen een hele cursus te volgen maar toch creatief bezig willen zijn”.

Deze en meer van dergelijke activiteiten vergen een grote inzet van vrijwilligers. Momenteel zijn er 230 actief, maar dat aantal moet flink omhoog. Dat hoopt WIJ Heemstede te bereiken door de activiteiten anders te organiseren. Veel mensen willen wel iets doen, maar willen zich niet voor lange tijd vastleggen. Witte: “Neem de boodschappendienst: daar werken we met vaste vrijwilligers, maar het is natuurlijk ook mogelijk om daaromheen een kring vrijwilligers te creëren die af en toe inzetbaar is”.
Omdat in Heemstede relatief veel ouderen wonen, is de aandacht van de nieuwe organisatie voor een groot deel op hen gericht. Eenzaamheid ligt altijd op de loer als mensen minder mobiel worden. WIJ Heemstede wil proberen met een groter aantrekkelijk aanbod van activiteiten hen actief te houden en te voorkomen dat ze in de eenzaamheid belanden.
De lijst van nieuw aanbod is veelbelovend voor de Heemstedenaren: zomerkampen voor jongeren, sportdagen voor ouderen, administratieve thuishulp voor alle bevolkingsgroepen, meer kunst en cultuur voor jongeren, inloopactiviteiten voor kinderen en jongeren met een beperking, een woonmarkt voor senioren in samenwerking met Elan en Kontext, aansluiting bij buurtinitiatieven.

Cursussen Casca tegen het licht
De koerswijziging heeft ook gevolgen voor het aanbod van cursussen in Casca. Een cursus Engels voor gevorderden gesubsidieerd aanbieden past niet meer in het concept van de organisatie. Dit vanwege de concurrentie met commerciële aanbieders, maar ook omdat WIJ Heemstede meer dan ooit wil letten op het sociaal karakter van een cursus. “We gaan de cursussen de komende tijd stuk voor stuk tegen het licht houden”, aldus interim-directeur Monique Klompé.
De naam WIJ Heemstede is bedacht door inwoner José Evers. Hij wint hiermee de prijsvraag die was uitgeschreven en waaraan totaal 60 mensen hebben meegedaan. Zijn prijs: een cursus van Casca/WIJ Heemstede naar keuze. De naam Casca verdwijnt overigens niet helemaal uit het Heemsteedse beeld: wat blijft is ‘Casca Kinderopvang’.