Zuid-Kennemerland

Plaquette slot Aelbertsberg onthuld

Burgemeester Elbert Roest heeft afgelopen dinsdag een plaquette onthuld ter herinnering aan het slot Aelbertsberg. De plaquette met afbeelding van het slot van destijds staat aan de Brederodeweg bij de stenen De Genestet-bank. “Daar, achterin de weilanden tegen de huidige bosrand aan, bij de vlaggenmast, heeft het gestaan,” wijst Rob Verrijk aan. Hij is voorzitter van de Stichting Bloemendaal Initiatief, een stichting die sinds 1993 fondsen werft voor acties en evenementen die Bloemendaal ten goede komen. Deze plaquette is zo’n initiatief en is gekozen om het 25 jarig jubileum van de stichting te onderstrepen.

Het slot is rond 1100 gebouwd in opdracht van graaf Floris II. Hij en zijn vrouw waren aanhangers van Adalbert, een monnik die net als de bekendere Willibrord uit Engeland was overgestoken om bekeringswerk uit te oefenen. Vandaar waarschijnlijk de naam van het slot: Adelbertsberg of Aelbertsberg. Vast staat dat vanuit dit jachtslot tot 1294 wetten zijn ondertekend en overeenkomsten gesloten en er zijn namen aan verbonden als Willem II en Floris V. In 1303 werd Aelbertsberg verlaten voor Den Haag, Haga.

Op de plaquette wordt fier vermeld dat Aelbertsberg een ‘gedroomd machtscentrum’ was. Burgemeester Roest wilde het graag anders formuleren. Vanwege de prachtige ligging op de strandvlakte met grazende koeien, en op de voorgrond het meertje van Caprera noemde hij het liever een ‘centrum van liefde’.

Overigens is precies over deze plek met dit ongerepte uitzicht momenteel veel discussie. Hockeyclub Bloemendaal wil er lichtmasten plaatsen rond het kunstgrasveld. De gemeenteraad verklaarde zich afgelopen najaar akkoord met de masten, maar er hangt nog een private overeenkomst uit 2004 met Stichting Duinbehoud boven de markt waarin de hockeyclub akkoord gaat met de voorwaarde nooit lichtmasten te plaatsen rond de kunstgrasvelden 3 en 4 die tegen de bosrand aanliggen.

Ondertussen is er eind maart grondradaronderzoek gedaan onder de oppervlakte van de hockeyvelden naar resten van de Aelbertsberg. Eerder zijn al  funderingsresten van muren en waterputten teruggevonden, en aardewerk en glas. Op initiatief van stichting Ons Bloemendaal wordt nu gekeken of de vermoedens kloppen dat er nog meer in de bodem te vinden is. De uitkomsten van het onderzoek worden binnenkort verwacht.

Oud burgemeester Ruud Nederveen (rechts) die onderzoek deed naar de geschiedenis van het slot werd uitgenodigd een handje mee te helpen bij de onthulling