Zuid-Kennemerland

ProRail tot 17 februari tijd om hek Alverna te verwijderen

ProRail moet uiterlijk 17 februari het hek weghalen dat deels staat op grondgebied van de spoorbeheerder bij de spoorweg Alverna. Gebeurt dat niet dan wordt een dwangsom opgelegd van 10.000 euro per dag. Dit heeft de gemeente ProRail laten weten per brief. Het gaat om een hek dat de bewoners van de Laan van Alverna daar eind januari hebben geplaatst. De afsluiting staat haaks op de uitspraak van de Raad van State die bepaalde dat de overweg open moet zijn. hek op grond behorend bij de overgang.

ProRail gaat voorlopig voort met het voorbereiden van een overweg met lichten en bellen op de spoorwegovergang Alverna. Dat heeft de beheerder in een brief aan de gemeente Heemstede laten weten. Bovendien kondigt ProRail juridische stappen aan met het doel de gemeente te laten meebetalen aan de beveiliging van de overweg. De spoorwegovergang is sinds afgelopen zomer opengesteld door ProRail, maar bewoners van de Laan van Alverna hebben de doorgang aan drie zijden belemmerd middels hekken.

Het jongste hek staat op Bloemendaals grondgebied, bij de kloostermuur van Alverna. Het hek dat de bewoners daar hebben geplaatst is echter te hoog. Bewoners hebben nu een aanvraag ingediend voor een hek van maximaal 1.50 meter zodat het binnen de normen van het bestemmingsplan valt. In de commissie Grondgebied van dinsdag liet de Bloemendaalse wethouder Kruijswijk weten: “Het is voor mij nu lastig om te zeggen dat dat hek er niet mag zijn, want het is geen grond van de gemeente, en het is ook geen openbare weg. We kijken nu wat er kan aan de hand van het bestemmingsplan en overleggen wat het grotere geheel betreft met Heemstede. Maar vooral Heemstede heeft hier de leiding”.

De gemeente Heemstede op haar beurt schrijft aan ProRail teleurgesteld te zijn dat de spoorbeheerder geen prioriteit geeft aan een innovatieve oplossing. Een gangbare beveiligde overweg geeft veel geluidsoverlast.

Een volgende stap kan zijn om de ontsluitingsweg die ProRail heeft aangelegd parallel aan het spoor, en die nu is afgesloten met een hek met cijfercode,  openbaar te verklaren. Dat is een zaak voor de gemeenteraad van Heemstede.

ProRail tot slot is in beroep gegaan bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland tegen het raadsbesluit van oktober om de overweg open te houden.