Zuid-Kennemerland

Raadsleden voor dilemma over sociale woningbouw

Veel lof is er al geweest voor Vitaal Vogelenzang, het project waarin inwoners een centrale rol spelen bij het leefbaarder en toekomstbestendig maken van hun dorpskern. Er is inmiddels een actieve dorpscoördinator aan het werk, het Dorpshuis bruist weer en er ligt nu een door Vogelenzangers breed gedragen plan voor het gebied rond dat Dorpshuis en de basisschool, IKC de Paradijsvogel. Daarin is ook de bouw van 72 woningen opgenomen. De handen gaan er allemaal voor op elkaar. Maar: sociale woningbouw zit er niet bij. Een dilemma voor de raadsleden, zo bleek vorige week tijdens de commissievergadering Grondgebied.

Immers de raad heeft nog niet zo heel lang besloten kaders te stellen bij nieuwbouwprojecten. Een derde van de te bouwen woningen moet bestaan uit sociale huurwoningen. Die zijn er in Bloemendaal veel te weinig. De meeste Vogelenzangers echter zien niets in nog meer sociale huurwoningen in de kern. Dat bleek uit de diverse goed bezochte bewonersavonden van het project en ook uit de online enquête die dorpsbreed is uitgezet. Het dorp loopt met meer dan 30 procent sociale huurwoningen al ver voorop vergeleken met de overige vier dorpskernen. Waar Vogelenzang wel behoefte aan heeft zijn betaalbare appartementen en twee-onder-een-kappers.
De VVD liet blijken prima te kunnen leven met de uitzonderingspositie van Vogelenzang. “Ik ben blij dat er een plan ligt dat steun heeft van de inwoners. De participatie wint,” aldus Wim Brussaard.

“Zo stapt de VVD wel heel gemakkelijk over de eigen kaders heen,” reageerde Harold Koster (PvdA). Maar hij gaf ook aan dat het “erg lastig is om zomaar een deuk te slaan” in het uitgebreide participatieproces door de Vogelenzangers. “Daar willen we heel voorzichtig in zijn.”

Vitaal Vogelenzang ligt wat dat betreft onder een vergrootglas. Het is een proefproject in het kader van de aanstaande Omgevingswet. Daarin staat het vroegtijdig betrekken van inwoners bij projecten centraal, om zoveel mogelijk draagvlak te creëren.

Andere partijen waaronder Hart voor Bloemendaal wezen op het gevaar van precedentwerking. Bijvoorbeeld bij het Blekersveld achter de Dompvloedslaan, waar de gemeente bouw van sociale huurwoningen onderzoekt. Uit een inspraakronde tijdens de Beeldvormende avond op het gemeentehuis eerder deze maand roerden tegenstanders zich al.

Als de gemeente een uitzondering wil maken voor Vogelenzang moet het wel met een goed onderbouwde argumentatie komen, vond Leonard Heukels (Liberaal Bloemendaal) . Anderen wezen erop dat de raad nu wel in een erg laat stadium met deze Vogelenzangse situatie wordt geconfronteerd.

Suggesties om uit het dilemma te geraken kwamen er ook. Koster stelde voor om de 21 woningen sociale huur die vlakbij het geplande project worden gerealiseerd te verrekenen met de nieuwbouw voor Vitaal Vogelenzang. “Dit is een beetje creatief rekenen maar zo komen we dichterbij de wensen van de bewoners.” Ook opperde hij om bouw van sociale koopwoningen mogelijk te maken, via een koopgarantieregeling.
Het laatste politieke woord is aan de voltallige gemeenteraad, mogelijk in de vergadering van 27 september. Rond de jaarwisseling komt er nog een moment om het Bloemendaalse woningbouwbeleid te evalueren, dan zal wethouder Susanne de Roy van Zuidewijn de vernieuwde Woonvisie presenteren.