Zuid-Kennemerland

Sociale woningbouw moet! Maar waar?

Dat er meer behoefte is aan betaalbare woningen in Bloemendaal is een feit en de lokale politici zijn zich er ook van bewust. Maar wanneer en waar ze gebouwd gaan worden, dat is een andere vraag. Dinsdag boog de gemeenteraad zich er opnieuw over. Een motie van PvdA, CDA en Hart voor Bloemendaal die het college oproept om te onderzoeken of het braakliggende Landje van Riessen in Bloemendaal-dorp voor sociale woningbouw voor senioren kan worden bestemd, kon niet rekenen op een meerderheid en werd aangehouden. Wel komt het college na de zomer met een lijst van mogelijke bouwlocaties, waaruit de raad een keuze moet maken.

Voordat de motie werd besproken was er al gediscussieerd over het Regionaal Actieprogramma Wonen 2016-2020, dat vaststelt dat in Bloemendaal onvoldoende capaciteit is om op termijn aan de bouwopgave van 590 woningen te voldoen. Alle partijen behalve VVD (de fractie Liberaal Bloemendaal was deze avond niet aanwezig) onderschreven het actieprogramma. De VVD vond dat het onvoldoende zekerheid gaf dat Bloemendaal ‘een groene gemeente blijft’ en diende een amendement in. Dit werd alleen door coalitiepartner GroenLinks gesteund. D66 vond dat Bloemendaal de eigen verantwoordelijkheid moet nemen en deze niet afschuiven op de buurgemeenten.

Landje van Riessen
Het Landje van Riessen, een stukje grond naast de Josephschool aan het Bispinckpark, is een heet hangijzer voor de gemeente. Het had ooit bestemming nieuwbouw voor kinderopvang en gymzaal, maar daarvan werd afgezien na verzet uit de buurt. Het landje kostte de gemeente 1,5 miljoen euro inclusief de rente die inmiddels is betaald. Het voorstel van PvdA, CDA en HvB om dit te bestemmen voor sociale woningbouw viel bij de wethouder dan ook niet in goede aarde. “We hebben dit stukje grond ontzettend duur betaald. Volgens onze berekening kun je daar vijf sociale woningen op bouwen. Omgerekend is dat drie ton per woning aan grondwaarde. Elders in Bloemendaal is die grondwaarde lager”, aldus wethouder Nico Heijink.

GroenLinks vond de motie ‘wel sympathiek’, maar zag toch meer in een bredere aanpak van het sociale woningbouwprobleem. “Misschien zijn er wel meer stukken grond in de gemeente die in aanmerking komen. Wij wachten liever de locatielijst af na de zomer om er uitgebreider over te discussiëren”, aldus fractievoorzitter Martine Meuleman.
De indieners van de motie hielden deze motie aan. Henk Schell (PvdA) na afloop: “De brede benadering van GroenLinks schept nieuwe mogelijkheden. In elk geval hoop ik dan dat zij het ‘links’ in hun naam zullen waarmaken. Ik hoop dat zowel GroenLinks en ook coalitiepartner D66 na de zomer hun maatschappelijke verantwoordelijkheid zullen nemen”.