Zuid-Kennemerland

Grande dame van de excursies Mieke Wilmink in het zonnetje

Mieke Wilmink is een vrouw die het liefst op de achtergrond blijft. Maar ze is ook een vrouw die héél veel mensen enthousiast heeft gemaakt voor de buitenplaatsen in Zuid-Kennemerland, Huis te Manpad in het bijzonder. Daarom besloten enkele collega-vrijwilligers om de Heemsteedse eens flink in het zonnetje te zetten. Plaats van handeling uiteraard ook een buiten: het statige Huis Leyduin van gastheer Landschap Noord-Holland.

Vertegenwoordigers van alle belangrijke regionale natuur- en cultuurhistorische organisaties waren aanwezig om Mieke (73) lovende woorden toe te spreken en geschenken te overhandigen. Ook waren er enkelen die jaren geleden een cursus over buitenplaatsen hadden gevolgd bij Mieke, aan de Volksuniversiteit in Haarlem. Zij verzorgde niet alleen cursussen voor particulieren maar ook voor organisaties als Staatsbosbeheer. Boswachter Marieke Schatteleijn gaf in haar toespraakje aan dat ze ten tijde van die cursussen weliswaar nog niet in dienst was, maar dat zij in haar eigen excursies volop profiteert van de kennis die Mieke, “de grande dame van de excursies”, heeft doorgegeven aan Staatsbosbeheer. “Ik ben zeer geïnspireerd door uw werk”, aldus Schatteleijn die ondermeer actief is op buitenplaats Elswout.

Namens Stichting Huis te Manpad memoreerde Jos Teeuwisse de rol van Mieke Wilmink als gids op het terrein van Huis te Manpad. De excursies daar begonnen meer dan vijfentwintig jaar geleden. De laatste jaren was Mieke vooral actief als coördinator van de excursies voor speciale groepen. Ook verleende ze uitgebreid medewerking aan het boek dat in 2003 over het Huis te Manpad is verschenen. Een derde druk daarvan wordt volgende maand verwacht.

Ook uit de mond van de voorzitter van de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek (HVHB) Jaap Verschoor waren er niets dan lovende woorden: “Je was niet zozeer een buitenplaatsrondleider, maar eerder een buitenplaatsdocent”. Bestuurslid van stichting Ons Bloemendaal Elsbeth van Olffen gaf aan dat de aanpak van Mieke Wilmink een belangrijke inspiratiebron is geweest voor de opzet van het eigen excursieprogramma van de stichting die zich inzet voor behoud van het erfgoed in Bloemendaal en het aanwakkeren van de belangstelling daarvoor. Ook collega gids Martin Bunnik dankte Mieke. Zij was er mede aanleiding voor geweest dat hij een boek over de geschiedenis van Huis te Vogelenzang ging schrijven. Dit verscheen vorige maand.

De verrassingsbijeenkomst in Huis Leyduin deed Mieke Wilmink zichtbaar goed. Mede gezien haar leeftijd is zij haar werk als coördinator van speciale groepsexcursies op Huis te Manpad nu aan het afbouwen.