Zuid-Kennemerland

Spoorwegovergang Alverna moet open

Klaphekken spoor bij Leyduin

Een kleinst mogelijke meerderheid in de raad stemde vorige week donderdag voor openstelling van het spoorwegovergang bij de Laan van Alverna. Steun dus voor het collegevoorstel om ProRail te dwingen de spoorweg voor 1 augustus weer open te maken voor fietsers en wandelaars, op last van dwangsom. Dat gebeurde na een opnieuw uitgebreid debat over veiligheid. En dieper: over wat veiligheid is, en hoe veiligheid voelt.
Dat leidde tot verdeeldheid zelfs binnen fracties, en wel binnen coalitiepartij HBB en oppositiepartij D66. Yvette Schul (D66) kwam met een uitgebreide stemverklaring waarin zij haar dilemma omschreef. “De vraag is niet ‘zijn klaphekken op de spoorwegovergang veilig’, maar: ‘vind ík klaphekken veilig’. Wat telt is hoe veiligheid voor jezelf voelt, en mijn gevoel schreeuwt ‘nee’”. Als enige van haar fractie stemde zij tegen heropenstelling. Binnen HBB stemden twee fractieleden tegen heropenstelling.

‘Piseindje om’
Coalitiepartijen VVD en CDA tot slot stemden als voltallige fracties tegen openstelling. Marieke Waterlander (CDA): “Veiligheid moet zwaarder wegen dan het recreatieve belang. Bovendien zie ik voor fietsers helemaal geen belang. Voor hen is omrijden via het station maar een piseindje om”.

De partijen die altijd al voorstander waren van openstelling, PvdA en GroenLinks, wilden ook deze raadsvergadering het belang van de recreatie het zwaarst laten wegen. PvdA zei te kiezen voor ‘veilige recreatie’. De fractie wil dat ProRail op korte termijn de klaphekken zal terugzetten en binnen twee jaar met een nieuw alternatief komt. GroenLinks voegde er nog een extra argument aan toe: de toegankelijkheid. Fractievoorzitter Eric de Zeeuw wees er op dat ProRail verplicht is om op bijna elke 1000 meter een overweg over het spoor aan inwoners te bieden. Alleen al vanuit dat oogpunt is heropening van Alverna noodzakelijk, stelde hij.

Zowel VVD als D66 constateerden dat de spoorwegovergang Alverna de gemoederen ook na dit raadsbesluit nog lang zal bezighouden. Er kunnen immers vervolgens allerlei nieuwe situaties ontstaan. Bewoners van de Laan kunnen besluiten de weg af te sluiten na openstelling van de overweg.  Wethouder Hooij wilde hier niet op vooruitlopen. Het college heeft het besluit van de Raad van State gevolgd, die stelde dat de overweg weer open moest. En daarbij blijft het voor dit moment. De raad moet haar eigen afwegingen maken in het doorhakken van deze knoop, zo stelde Hooij.

Een ander gevolg van de uitspraak van de gemeenteraad kan zijn dat ProRail besluit de dwangsom te gaan betalen. Klaphekken terugplaatsen is het laatste wat de spoorwegbeheerder wil doen. Sommige raadsleden vroegen zich af of tienduizend euro met een maximum van een ton wel een voldoende prikkel zouden zijn voor ProRail om actie te gaan ondernemen. De wethouder wees erop dat dit gezien deze omstandigheden een gebruikelijke dwangsom is. Als het nodig is, zo zei ze, volgt direct na de termijn opnieuw een dwangsom, die dan hoger zal zijn.

Fietsersbond
De directie van ProRail neemt deze week een beslissing over de te nemen stappen. De Fietsersbond toont zich intussen zeer verheugd met de beslissing van de raad. “We verwachten dat ProRail de overweg nu openmaakt, en dat zij snel een beveiligingssysteem ‘light’ plaatst”, aldus woordvoerder Jaap Moerman.