Zuid-Kennemerland

HBB trekt wethouder terug na discussie Vomar

Na een lange raadsvergadering over de visie over de winkelcentra in Heemstede afgelopen donderdag besloot de fractie van HBB het vertrouwen in de fractie van de VVD op te zeggen en vervolgens de wethouder, Remco Ates, terug te trekken. Dat gebeurde toen duidelijk werd dat de VVD vaart wil maken met de realisering van een grotere Vomar achter de Eikenlaan en dat in een amendement wilde gaan vastleggen. In het collegeakkoord van HBB, VVD en CDA echter staat dat de coalitie niet zal meewerken aan de vestiging van de Vomar op die plek, wegens het ontbreken van voldoende draagvlak. “Ik ben geshockeerd dat de VVD nu een bom legt onder dit collegeakkoord”, aldus HBB fractievoorzitter Annelies van der Have.

Van der Have kondigde aan zo snel mogelijk een nieuwe coalitie te formeren. Intussen is echter duidelijk dat VVD, D66 en CDA verkennende gesprekken aan het voeren zijn. D66 had bij de vorige verkiezingen in 2014 weliswaar evenveel zetels als HBB, maar 90 stemmen minder dan HBB, en kwam al snel aan de zijlijn te staan. Nu lijken er weer nieuwe kansen voor de democraten. Voor VVD fractievoorzitter Eveline Stam ziet dit er “allemaal logisch uit”. “Als alle besturen er achter staan, dan kunnen we de deze week de onderhandelingenrondes gaan starten”, aldus Stam deze week in een reactie.

Voor HBB was de afgelopen raadsvergadering de druppel die de emmer deed overlopen.  Op de website verklaart de fractie: “Er kwam gaandeweg steeds meer frictie met de fractie VVD. Wantrouwen en het niet respectvol omgaan met de standpunten van HBB en de afspraken binnen het collegeakkoord voeren steeds meer de boventoon en discussies ontaarden steeds vaker op de man in plaats van op de bal. Een trieste gewaarwording en wat HBB betreft een onwerkbare situatie met de fractie VVD”.

In de vergadering koersten D66 en VVD aan op meer vaart in het proces rond de Vomar. In maart al had wethouder Ates (HBB) opdracht gekregen om meer draagvlak te ontwikkelen voor de Vomar. Maar volgens D66 sprak het college met dubbele tong als het om de supermarkt ging. “Het lijkt op ja zeggen en nee doen”, aldus But Klaasen. Hij stelde dat het college verder moet kijken dan naar de omwonenden van de Eikenlaan alleen. Het algemeen belang moet het zwaarst wegen vond hij en er moet een tijdpad komen. VVD’er Cees Leenders zette de discussie op scherp door een motie aan te kondigen waarin het college wordt opgeroepen het proces rond de Vomar te versnellen. “Mijn geduld raakt een beetje op”. “Als de wethouder zegt: wij zijn draagvlak aan het zoeken, dan is dat een soort rookgordijn. Hij zegt dan eigenlijk: wij willen de Vomar niet, want HBB wil het niet. Die vertragingstactiek moet een keer overboord”.

Vomar voor nu even in de ijskast
De twee overblijvende  wethouders in het college, VVD wethouder Heleen Hooij en de CDA wethouder Christa Kuipers (CDA) gaan voorlopig demissionair door met de uitvoering van de bestuurlijke taken totdat het nieuwe college is geformeerd. Zwaardere dossiers echter worden niet behandeld. Wat dat betreft gaat de Vomar/winkelvisie nog even in de ijskast.