Politiek tevreden over plan nieuwe Belvedère

Mooi plan, zo vonden de leden van de raadscommissie Ruimte die afgelopen week over het plan voor herbouw van de Belvedère in wandelbos Groenendaal spraken. Dit wordt mogelijk gemaakt dankzij een schenking van een half miljoen euro door twee inwoners. Over de keuze van een nieuw ontwerp ontstond wel enige discussie. Het college stelt voor om vijf architecten ‘uit het netwerk’ uit te nodigen om tegen een vergoeding een ontwerp te maken. Een aantal raadsfracties wil dat aantal uitbreiden. Nodig

Lees verder

Voortvarend plan nieuwe Belvedère

Alle inwoners van Heemstede mogen meestemmen over het ontwerp voor nieuwbouw van de Belvedère in het wandelbos Groenendaal. Vijf architecten met binding met Heemstede worden uitgenodigd een ontwerp te maken, daarna volgt de stemming. Als alles volgens plan verloopt wordt de Belvedère in september 2020 geopend. De herbouw van het uitzichtspunt is mogelijk gemaakt door een schenking aan de gemeente van een half miljoen euro, door een broer en zuster uit Heemstede, de heer en mevrouw Bids. De Belvedère stond

Lees verder