Zuid-Kennemerland

Adelbertkapel in Bloemendaal in oude luister hersteld

De Adelbertkapel was altijd al een pareltje aan de Denneweg in Bloemendaal maar na de restauratie van afgelopen maanden schittert het monumentje in volle glorie. Huurders die er 25 jaar gebruik van maakten hadden allerlei elementen verwijderd en aangepast en dat alles is nu ongedaan gemaakt. Ondermeer een schitterende tegelvloer is tevoorschijn gekomen. Afgelopen week werd de kapel weer officieel in gebruik genomen met een bijeenkomst voor donateurs.
De kapel ligt in een rustig stukje bos, en hoort bij de Rooms-katholieke begraafplaats Adelbert. Begraafplaats en kapel stammen uit de vroege jaren twintig van de vorige eeuw.  Landschapsarchitect L.A. Springer maakte het ontwerp voor het kerkhof, en voor de kapel werd de Franse architect en Benedictijner monnik Dom Bellot gevraagd. Die had eerder de priorij van de Sint Paulusabdij in Oosterhout gebouwd en Quarr Abbey op het eiland Whight. Met een gedurfde aanpak: alles in baksteen, en met het gebruik van opvallende kleuren, zoals ook te zien in de St. Jozefkerk in Noordhoek, bij Moerdijk, in 1921. Kort daarop kon hij in Bloemendaal aan de slag.
De Adelbertkapel is eveneens geheel in expressionistische baksteenstijl opgetrokken,  in centraalbouw: om het midden is een achthoek gebouwd, en er staan acht zuilen. In de Benedictijnse traditie staat het cijfer acht voor ’de achtste dag’, de dag van de verrijzenis van Christus, aldus architectuurhistorica en adviseur voor de restauratie van de kapel, Mathilde van der Kley in haar inleiding voor de donateurs. Ze wees op de diverse kleurelementen in de kapel:  de kleurige glas-in-loodramen, die werden ontworpen en gemaakt in het atelier van Joep Nicholas in Roermond, en de opvallende tegelvloer in mozaïekvorm.

Daaroverheen heeft jarenlang een extra vloer met vloerkleed gelegen. Onderdeel van het herstelwerk was dat de restaurateur de tegels een voor een onderhanden heeft genomen en gepolijst, en waar nodig gerepareerd. Ook de originele grote bronzen kroonluchter was inmiddels teruggevonden in een schuur, en werd ook hersteld.

Met het ontsteken van de lichten in de kroonluchter werd de kapel officieel weer in gebruik genomen. Deze doet nu dienst als ‘huiskamerkapel’ voor de RK begraafplaats, beide vallend onder de stichting kerkelijke instelling R.K.  begraafplaats St. Adelbert. Ook familiebijeenkomsten in het kader van herdenkingen kunnen er worden gehouden.
Echter de kapel is niet alleen toegankelijk voor plechtigheden rond een begrafenis of herdenking. In de weekeinden is de kapel tussen elf en vier uur geopend voor publiek op zoek naar bezinning en stilte.

De kosten van de restauratie (de stichting doet geen mededeling over de hoogte van het bedrag)  is bijeen gebracht uit diverse bronnen waaronder met name donateurs  en de Provincie, en ook was er een bijdrage van de Gemeente Bloemendaal. Het restauratiewerk is begeleid door Van Hoogevest Architecten uit Amersfoort, met als projectleider Huib Koudstaal, die ook betrokken is bij de restauratie van de Nieuwe Sint Bavo kathedraal in Haarlem. Eerder was er in 2010 al een restauratie van de toegangspoort tot de begraafplaats en kapel afgerond.

????????????????????????????????????
De Adelbertkapel in expressionistische baksteenstijl, en prachtige tegelvloer.

????????????????????????????????????

De bronzen kroonluchter