Zuid-Kennemerland

Afschot damherten duinen lijkt onvermijdelijk

“Houd vast aan je idealen”, “Blijf met je poten van de herten af”. De leuzen van de demonstranten maandagmiddag 25 januari bij het Provinciehuis waren duidelijk. De aanhangers van Partij voor de Dieren, Dierenbescherming en andere faunaliefhebbers waren naar Haarlem gekomen in opnieuw een poging te voorkomen dat de komende vijf jaar de hertenstand in de Amsterdamse Waterleiding Duinen met het geweer wordt teruggebracht van ruim 3000 nu naar zo’n 600 straks. “Moordenaars”! De meerderheid van de commissie Natuur, Landbouw en Milieu dacht daar anders over.

Die vergaderde die middag over dat agendapunt, Faunabeheerplan damherten 2016-2020, op verzoek van de Partij voor de Dieren en GroenLinks. Besloten werd er overigens niets, want dat had het college van Gedeputeerde Staten al gedaan, die gaat over het afschot. Het werd een bijeenkomst vol emoties en een enorme kloof tussen voor- en tegenstanders. Te beginnen met de inbreng van diverse insprekers, onder wie zelfs een dame uit Den Haag die zei te genieten van de damherten op haar wandelingen door de duinen. “U bent schuldig aan moord”, besloot ze haar verhaal. De laatste inspreker, Kees Piël van stichting Herstel Inheems Duin, stelde had een andere visie: “De duinen zijn in een paar jaar tijd verworden tot een stompzinnig afgetrapt hertenkamp”.

De tegenstanders van afschot in de commissie (PvdD, GroenLinks en SP)  legden zoveel mogelijk argumenten op tafel om aan te tonen dat afschot ongewenst was. Het faunabeheerplan deugt volgens hen niet, er was “te weinig geluisterd naar onafhankelijke wetenschappers”. Verder: het aantal aanrijdingen met herten als gevolg van de geplaatste hekken neemt al af, idem de schade aan de landbouwgewassen.  Waarom niet nog een hek geplaatst bij de Zeeweg om te voorkomen dat de herten zoals nu het strand op gaan? En: waarom de natuurbrug naar de Kennemerduinen niet open zetten?

Een meerderheid van de commissie ging hier niet in mee. Met name vanwege de schade aan de biodiversiteit. Damherten vreten alles kaal en dat gaat ten koste van planten, maar ook van andere dieren die er voedsel zoeken. De reeën bijvoorbeeld worden vrijwel niet meer aangetroffen. “De damherten nemen exponentieel toe. We moeten echt een langdurige oplossing vinden, hoe tragisch ook”, zo stelde de PvdA. “Actief beheer is steeds uitgesteld. Wie zegt dat de natuur het probleem zelf wel oplost, is een zachte heelmeester die stinkende wonden maakt”, aldus het CDA.

“We lopen tegen de grenzen van de groei aan”, aldus gedeputeerde Jaap Bond. “Dat komt omdat de AWD het enige gebied in Nederland is waar tot nu toe niet actief wordt beheerd. Het gebied gaat razendsnel achteruit, en dan is er een moment gekomen dat je moet ingrijpen”, aldus Bond die aangaf het een moeilijk dossier te vinden. “Wie wil dit nou, dieren doden?”.
Zowel de Dierenbescherming als De Faunabescherming zeggen, zodra ontheffing voor afschot er komt, daartegen in beroep te gaan bij de rechter. De PvdD tot slot reageert teleurgesteld: “Ik vind het onbegrijpelijk dat er niet wordt geluisterd naar onafhankelijke ecologen en de mensen die in grote getale naar de vergadering zijn gekomen en de 17.000 mensen die tegen afschot hebben getekend. Wij zullen ons blijven verzetten tegen dit dier- en natuuronvriendelijke plan”, aldus fractievoorzitter Bram van Liere.

herten_haarlem2_marilou