Zuid-Kennemerland

Ligplaatsenbeleid verontrust bewoners Leidsevaart

Bewoners van de Leidsevaart in Vogelenzang voelen zich overvallen door een brief van de gemeente waarin een boten-ligplaatsen regime wordt aangekondigd. Bestuursleden van de bewonersvereniging Leidsevaart  Vogelenzang hebben in een brief aan de gemeente laten weten dat er veel onrust is ontstaan omdat ze er veel onduidelijkheid is. Dat is gebleken op de algemene ledenvergadering die op 30 januari is gehouden. De PvdA heeft raadsvragen gesteld.
Bewoners zijn onder meer bang dat ze de steigers kwijtraken, waar ze vaak al jaren gebruik van maken, meestal niet eens voor een boot, maar alleen als zonterras. In de gemeentelijke brief staat dat mensen een ligplaats kunnen aanvragen en dat deze worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Leidsevaartbewoners vrezen nu dat ook mensen uit bijvoorbeeld Overveen of Aerdenhout boten voor hun neus gaan neerleggen. Het lijkt hen in dat licht “niet meer dan normaal dat bewoners van de Leidsevaart straks eerste keus krijgen”.

Ze maken zich verder zorgen over het aanzien van dit ‘pittoreske stukje Leidsevaart’. Als er straks 23 boten van maximaal 7 meter in het water liggen wordt het een ‘jachthaven’.  “Zeker als we ervan uitgaan dat voor iedere boot in potentie ook een auto geparkeerd moet worden van de booteigenaar. Om de bootjes te kunnen bereiken zal de wallekant ook behoorlijke aanpassing gaan krijgen (loopplanken, steigertjes etc.). Kortom: hiervoor hebben de bewoners aan de vaart niet gekozen toen zij destijds hier kwamen wonen”, zo schrijft het bestuur aan de gemeente.

Het steekt hen verder dat de bewoners niet eerder bij het nieuwe ligplaatsenbeleid zijn betrokken. Het ligplaatsenbeleid is tot stand gekomen na klachten van bewoners over wrakkige bootjes, en ook met de bedoeling om wat ligplaatsenbeleid betreft beter aan te sluiten op het beleid in omliggende gemeenten. Daartoe heeft de gemeenteraad in september 2014 een verordening vastgesteld.  In een commissievergadering daaraan voorafgaand  zegde wethouder Kokke  toe dat er richting bewoners “ruime, uitgebreide voorinformatie” zou plaatsvinden over deze verordening. “Daar gaan we uitgebreid aandacht aan besteden”.  Van voorinformatie lijkt echter in de gemeentelijke brief geen sprake. De brief gaat over de uitvoering: deze geeft aan welke ligplaatsen er in principe zijn, en hoeveel er jaarlijkse voor een ligplaats dienst te worden betaald.

Dit voorjaar worden onbeheerde vaartuigen of wrakken in openbaar water nadat deze zijn aangeplakt met een waarschuwing weggehaald. Ook niet legaal aangebrachte steigers in openbaar water zullen na het verstrekken van de ligplaatsvergunningen worden verwijderd, in beide gevallen voor rekening van de eigenaar.
De PvdA fractie heeft deze week vragen gesteld aan het college over deze kwestie. De fractie wil graag weten waarom niet eerder is gestart met een communicatietraject met bewoners, en of de bewoners van de Leidsevaart een voorkeurspositie kunnen krijgen bij de toewijzing van de aanlegplaatsen. Ook wil de PvdA graag een visie op het parkeerplaatsenbeleid aan het water en vraagt of het huidige gedoogbeleid  ten aanzien van de recreatief gebruikte ‘goed onderhouden’ steigers kan worden voortgezet.
Leidsevaart_aanlegplaatsen2_Marilou