Zuid-Kennemerland

Bavokoor Heemstede vijftig jaar

Elke dinsdagavond klinkt prachtige zang in de kerk H.Bavo aan de Herenweg. Al vijftig jaar oefent op die avond het Bavokoor onder begeleiding van orgelklanken. Hoewel net als bij andere koren in ons land de vergrijzing toeslaat is het Bavokoor stabiel. Wel zijn er zo’n tien koorleden minder dan bij de oprichting in 1967. Maar dat waren dan ook wel heel erg roerige tijden voor de kerk. De Latijnse mis werd aan de kant geschoven en ervoor in de plaats moesten Nederlandstalige gebeden en gezangen komen. Dirigent en oprichter Nico Smit, Niek voor ingewijden, herinnert zich de begintijd nog precies.

“Ik had net de kweekschool afgerond en gaf tijdelijk les op de muziekschool in Hillegom. Op een dag stond daar een taxi voor de deur. Het bleek pastoor Pouw te zijn, uit Heemstede. Hij was op pad om een dirigent te vinden voor een nieuw op te richten gemengd koor. Via via kwam hij uiteindelijk op mij uit. Ik vond het geweldig. Ervaren was ik niet maar ik was al wel organist en wist wel wat van kerkmuziek af. Een koor dirigeren had ik nog nooit gedaan.  Dat ben ik toen gaan leren. Ik stond toen ook op het punt om naar het conservatorium te gaan en moest bovendien in militaire dienst. Dat laatste gebeurde ook, maar ik kreeg toestemming van de commandant van de kazerne in Ede om op vrijdag eerder naar huis te gaan zodat ik de repetitie van het Bavokoor kon leiden. Ik had toen het virus van koren al goed te pakken, want in dienst had ik op de kazerne ook al een soldatenkoor opgericht, we zongen van alles, ook negro spirituals. We traden ook op en de commandant vond dat prachtig.”

“Het koor in Heemstede groeide al snel als kool en er waren op alle partijen heel goede stemmen, ook jonge. Er waren vooruitstrevende pastoors en kapelaans en elke zondag zat die kerk barstensvol. Soms lieten we de kerkgangers ook in canon meezingen. Mannen versus de vrouwen, één voor één zetten ze in. Dikke pret in de kerk was dat.”

De tijden zijn veranderd in het Bavokoor. De kerk is beduidend leger dan destijds in de jaren zestig en het aantal mannen in het koor is gedaald. Met name tenoren zijn dun gezaaid. Fried Jansen is zo’n tenor. Hij zit aanstaande januari vijftig jaar bij het koor. Hij vertelt dat de tenoren al jaren een bijzondere versterking hebben uit onverwachte hoek: Pauline Marie Vergonet van de zusters Augustinessen zingt haar tenor partij volop mee. Voorzitter Agnes Martens, die zelf al 46 jaar lid is, over het koor: “We hebben iets minder leden dan bij de oprichting, maar we hebben bijvoorbeeld ook zeker tien trouwe gastzangers. Het bruist absoluut, in het Bavokoor.”

Jubileum
19 november om half elf is er een jubileum-eucharistieviering in de H.Bavokerk aan de Herenweg/Kerklaan.

Nico Smit (met baard) in de begintijd van het koor (foto PR)