Zuid-Kennemerland

Bijduinhof blijft gemoederen bezighouden

De kwestie nieuwbouw Bijduinhof blijft de gemoederen van de betrokkenen stevig bezighouden. Ook nadat de rechter in kort geding had uitgesproken dat er geen bouwstop hoeft te worden opgelegd. Omwonenden blijven zich verzetten tegen het project dat in hun ogen afwijkt van het bestemmingsplan en zijn woedend op de wethouder, die blijft vasthouden aan het standpunt dat de bouwer binnen het bestemmingsplan blijft.

In de gemeenteraadsvergadering vorige week leek het er even op of er via een motie op initiatief van PvdA en CDA harde noten met het gemeentebestuur zouden worden gekraakt. Coalitiepartijen GroenLinks en D66 besloten te elfder ure echter dat de noten te hard waren en trokken hun medewerking aan de reeds bij de griffie ingediende motie enkele uren voor de raadsvergadering in.
Zij kwamen tijdens de vergadering met een eigen, sterk afgezwakte, tekst. “Een slappe motie”, zoals André Burger (CDA) het verwoordde. De kleine oppositiepartijen PvdA en CDA stonden met lege handen.

In de oorspronkelijke motie werd onder meer gesteld dat de garage onder de huizen niet onder het maaiveld wordt gebouwd. Dit in strijd met de planvoorschriften. In de motie werd de wethouder “opgedragen om de  integrale naleving van het vigerende bestemmingsplan na te leven”.

Dit ging de mee-indienende coalitiepartijen te ver. Herbert Faber van GroenLinks zei in de raadsvergadering dat het college had aangegeven “wat moeite te hebben met de motie” waarna werd gekozen voor eigen motie, met een nieuwe tekst.  Deze werd vlak voor de bespreking van dit agendapunt  ingediend door GroenLinks en D66 en spreekt alleen van een “stevige conflictsituatie” die is ontstaan rond Bijduinhof, en stelt dat het college er “alles aan tracht te doen” een en ander in goede banen te leiden. En verzoekt het college de bouwer de zorgen van de raad over te brengen en de ingezette weg van het voortdurend handhaven “onverminderd voort te zetten”.
De  motie van GroenLinks en D66 werd door de raad gesteund, behalve door PvdA, CDA en Hart voor Bloemendaal. De motie van PvdA en CDA kreeg alleen steun van HvB.

Fred Wehrmeijer (Liberaal Bloemendaal) zette vraagtekens bij dit afstemmen van de motietekst met het college en ook André Burger (CDA) had zo zijn vragen: “vanmiddag was u nog enthousiast voorstander van onze motie”.
Faber vond er niets vreemds aan. Volgens hem was het enige belang: hoe krijgen we voldoende draagvlak om hier naar een oplossing toe werken. “Ik zit niet te wachten op een aanval op een persoon”, aldus het GroenLinks raadslid.
Marielys Roos echter ging nog een stapje verder dan de motie van PvdA en CDA en diende een motie van wantrouwen in tegen de wethouder. Volgens haar houdt deze juridische adviezen achter over het project Bijduinhof. De motie kreeg geen steun.

Het eerstvolgende nieuws over de kwestie Bijduinhof is te verwachten op 21 maart als de bezwaarcommissie van de gemeente twee bezwaarschriften van de omwonenden gaat bespreken. Een gaat over het peil, het andere gaat over de parkeergarage en het maaiveld.

(foto door Teun Schermerhorn; hij schrijft zeer regelmatig kronieken over de ontwikkelingen op het voormalige Marinehospitaalterrien, waaronder ook Bijduinhof. Geïnteresseerden kunnen zich abonneren op deze kroniek door te mailen naar t.schermerhorn[AT ] planet.nl )