Zuid-Kennemerland

Binnen een maand nieuw voorstel Elswoutshoek

De gemeente voert momenteel afrondende gesprekken en komt binnen ongeveer een maand met een intentieverklaring over de kwestie Elswoutshoek. Als de raad daarmee akkoord is, dan volgt een verdere uitwerking, waarbij de raad wordt gevraagd een zogeheten verklaring van geen bedenkingen af te geven. Dit laat waarnemend burgemeester Bernt Schneiders desgevraagd weten.

Hij had  deze week opnieuw een gesprek met Hans Slewe. Deze is samen met zijn broer Rob eigenaar van het monumentale landgoed Elswoutshoek. Hans Slewe probeert al lange tijd een vergunning te krijgen om een nieuw huis te bouwen op de plek waar nu een vervallen schuur staat. Het oude tuinmanshuis waar zijn gezin nu woont krijgt dan de bestemming schuur. De Bloemendaalse raad is daar tot nu toe in meerderheid op tegen geweest. De kwestie heeft al diverse bestuurders de kop gekost en Rob Slewe schreef er vanuit zijn ervaringen het boek Niet ons soort mensen over, dat in december verscheen.
Nu hoopt het gemeentebestuur een doorbraak te kunnen bereiken. Er zijn gesprekken geweest met de provincie , die wat betreft het onderwerp natuurwaarden “onder voorbehoud groen licht heeft gegeven”, aldus Schneiders. Verder is gesproken met de Rijksdienst Monumentenzorg en de Omgevingsdienst IJmond.
Schneiders, die nog tot 1 juli waarnemer is in Bloemendaal: “We willen goed beslagen ten ijs komen”, aldus de burgemeester. En we beginnen met een Intentieverklaring, om het draagvlak te testen in de raad”.
Als de raad positief is wordt de raad gevraagd een vvgb af te geven, die nodig is omdat de bouwaanvraag een wijziging van het bestemmingsplan vereist. Alleen met een vvgb kan de omgevingsvergunning worden afgegeven.
Tot nu toe hebben de gehele fracties van VVD, GroenLinks (beide coalitiepartijen) en Liberaal Bloemendaal zich verzet tegen nieuwbouw op Elswoutshoek. Coalitiepartij D66 was in meerderheid tegen.
Schneiders: “Of we goede hoop op een doorbraak hebben? Laat ik zeggen: we hopen het zeer dat de kwestie nu kan worden opgelost”.