Zuid-Kennemerland

Bloemendaal bezorgd om mogelijke bouwplannen de Hartekamp

Binnenkort wordt het ontwerp bestemmingsplan Landgoederen en Groene gebieden in de gemeenteraad van Heemstede besproken. Omdat daarin ruimte wordt geboden aan appartementenbouw aan de zuidzijde van buitenplaats de Hartekamp is er nu al protest. Vanuit de gemeente Bloemendaal wel te verstaan. Bewoners van de aangrenzende Krakeling in Bennebroek verzetten zich, evenals het gemeentebestuur van Bloemendaal. Dat laatste heeft deze week Heemstede in een brief verzocht om de bouwvlakken uit het bestemmingsplannen te halen. Wie de geschiedenis kent weet: ook bij het vorige bestemmingsplan, tien jaar geleden, speelde deze kwestie.

Het gaat om de zuidstrook van het terrein van de Hartekamp, instelling voor verstandelijk gehandicapten aan de Herenweg. Ongeveer op de plekken waar nu zorggebouwen en loodsen staan, staan in het ontwerp bestemmingsplan, dat nu na tien jaar aan herziening toe is, bouwvlakken ingetekend voor woningbouw.  Dit was mogelijk via een zogeheten vrijstelling, en deze vrijstelling geldt nog steeds zo laat de gemeente Heemstede weten. Deze biedt de mogelijkheid om er 43 woningen met ondergrondse parkeergarage en twaalf zorgeenheden te bouwen. Concrete bouwplannen liggen er overigens nog niet, zo laat een woordvoerder van de gemeente weten, maar de vrijstelling is op verzoek van de Hartekamp in het plan gehandhaafd. “Hoe lang het gaat duren voor er een aanvraag ligt weten we niet”.  De Hartekamp zelf geeft ook geen uitsluitsel, en verwijst naar de gemeente.

Bang voor voldongen feit
Genoeg reden desalniettemin voor omwonenden en de gemeente Bloemendaal om aan de bel te trekken. Namens omwonenden sprak Frans de Bueger vorige week in bij de raadscommissie Grondgebied van Bloemendaal. Zij zijn niet perse tegen nieuwe ontwikkelingen op het terrein, zo stellen zij, maar het is wat hen betreft te vaag wat de Hartekamp van zins is met deze bouwvlakken. In 2001 is hen als bewoners door de Hartekamp toevertrouwd dat er nooit zou worden gebouwd op de zuidstrook, maar ondertussen staan er drie bouwvlakken voor appartementen in het bestemmingsplan. “Straks staan we voor een voldongen feit”, aldus De Bueger in een telefonische toelichting.

Bovendien maken zij zich zorgen over de aantasting van het aanzien van de Hartekamp. Dat was ook de reden voor de omwonenden om de gemeente te vragen ook te reageren richting de gemeente Heemstede. Wethouder Kruijswijk heeft deze week een reactie gestuurd aan zijn collega’s in Heemstede waarin hij verzoekt de bouwvlakken uit het bestemmingsplan te halen. En om, mochten de vlakken toch gehandhaafd blijven, er in elk geval voor te zorgen dat  de bewoners van de Krakeling niet benadeeld worden, met name die van nummer 46 en 48. Ook Rijksstraatweg 1 heeft er nadelen van. Verder wijzen ze erop dat het oostelijke vlak in het plan te dichtbij het tankstation Compaan gelegen is, en dat het flora- en faunaonderzoek uit 2006 niet meer actueel is.

Omwonenden zijn blij met deze brief. “Maar wel heel jammer en ook verbazingwekkend dat Bloemendaal in de brief de gemeente Heemstede nergens spreekt over de grote cultuurhistorische waarden van de Hartekamp. “Bij de buitenplaats Ipenrode is Heemstede altijd erg streng in de handhaving, we hopen dat de gemeente dat ook zal zijn aan haar uiterste zuidgrens tegen Bennebroek aan”, aldus de Bueger.
In februari spreekt de commissie Ruimte in Heemstede over het ontwerp bestemmingsplan, en het komt daarna ter inzage.