Zuid-Kennemerland

Burgemeesterswisseling bij Koninklijk Mannenkoor Zang & Vriendschap

Tien jaar erevoorzitter van het Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang & Vriendschap geweest, en er nog nooit een noot hebben gezongen. Er werden heel wat grapjes over gemaakt, afgelopen zaterdagmiddag tijdens de Nieuwjaarsreceptie in het sfeervolle verenigingsgebouw aan de Jansstraat. Daar droeg Bernt Schneiders als voormalig burgemeester van Haarlem de erevoorzittershamer over aan zijn opvolger, Jos Wienen. Schneiders in zijn afscheidsspeech: “Met zingen is het niets geworden, maar met de vriendschap des te meer. Het zou fantastisch zijn als ik nog lang in jullie administratie als niet zingend lid te boek mag blijven staan”.

Ook opvolger Wienen moest de gasten op de receptie ‘teleurstellen’. Nee, verder dan pianoles vroeger, is hij nooit gekomen. Maar bijwonen van uitvoeringen, dat hoopt hij wél te kunnen doen.
Maar waar het hem vooral om gaat is dat het bovenal een eer is om erevoorzitter te mogen zijn. Wienen staat daarmee in een lange traditie. Al sinds 1878 bestaat een band tussen het koor en de burgemeesters van Haarlem.

Het koor zelf is trouwens nog ouder, het werd in 1830 opgericht en heeft al 125 jaar het predicaat ‘Koninklijk’. Banden met het koningshuis waren er ook: prins Hendrik kreeg in 1902 het beschermheerschap en titel die later ook prins Bernhard kreeg. En in de zomer van 2013 mocht het koor op de Grote Markt, begeleid door het kinderkoor en de carillonklanken van de St.Bavo, koning Willem-Alexander en koningin Máxima toezingen.

Het gaat goed met het koor dat onder leiding staat van dirigent Arno Vree, al heeft het bestuur zichzelf wel een wake up call gegeven. Zoals in veel koren slaat de vergrijzing toe. De gemiddelde leeftijd van het koninklijke koor is zeventig. Afgelopen jaar heeft de vereniging vier leden verloren door overlijden. En anders dan bij vrouwenkoren, staan mannen doorgaans niet in de rij om te gaan zingen.

“Dat is heel erg jammer, want zingen is juist zo ontzettend leuk en gezellig”, aldus het jonge bestuurslid Rick  van der Burg, die met groot enthousiasme zijn pr-taken uitvoert. Een van de aanwezig koorleden beaamt dit ook: “We winnen geen internationale hoofdprijzen meer zoals vroeger, maar het niveau is nog uitstekend. En boven alles is het erg gezellig, we maken ook erg leuke uitstapjes”.

Moederdagconcert met Tania Kross en Niels Geusebroek
Er wordt dan ook driftig gewerkt aan nieuwe vormen van koorzingen, het zogeheten projectzingen. Daarbij kan een zanger mee-repeteren voor een bepaald optreden en daarna besluiten of hij lid wil worden. Dat deze aanpak werkt merkt de vereniging nu al. Het moederdagconcert op 14 mei in de Philharmonie is zo’n project. Het mannenkoor heeft een bijzonder gastoptreden kunnen organiseren van twee grote namen: Niels Geusebroek en Tania Kross. De eerste is popzanger en componist, bekend van onder meer Take your time girl. Tania Kross is mezzosopraan en werkt mee aan diverse operaproducties, ook zet zij zich ervoor in dat kinderen meer met muziek in aanraking komen.
Voor dit projectkoor op Moederdag hebben zich al enkele nieuwe (en ook jonge) zangers aangemeld en enkelen hebben al besloten ook lid te worden. Er zijn nog altijd zangers welkom. Ervaring is niet noodzakelijk, er is scholing aanwezig.