Zuid-Kennemerland

Bloemendaals gesteggel rond Duinpolderweg

Het woord ‘Duinpolderweg’ zorgt steevast voor verhitte gemoederen. Maar in de Bloemendaalse politiek zorgde de plannen voor deze verbinding tussen de N206 en de A4 voor extra verhitting. Aanleiding: de tekst die wethouder Richard Kruijswijk zou inspreken tijdens de commissievergadering Mobiliteit en Financiën in de Provincie Noord-Holland op 11 april (zie foto onder). Die tekst ging Hart voor Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal niet ver genoeg.

HvB had daarom, gesteund door LB, een extra raadsvergadering aangevraagd voor donderdagavond 7 april. Bij aanvang bleek echter dat er onvoldoende raadsleden aanwezig waren. De coalitiepartijen VVD en D66 hadden afgezegd. De vergadering werd vervolgens verplaatst naar afgelopen maandagochtend half negen, enkele uren voor aanvang van de commissievergadering in de Provincie. Ook toen lieten VVD en D66 verstek gaan. Van mede-coalitiepartij GroenLinks was één raadslid present. Echter volgens de reglementen kon de vergadering wel plaatshebben, mits het agendapunt ongewijzigd zou zijn.

Zo vergaderde een meer dan gehalveerde raad maandagochtend vroeg onder leiding van waarnemend burgemeester Schneiders die opende met een ‘dit heb ik in mijn twintigjarig burgemeesterschap nog nooit meegemaakt’.

De standpunten zijn duidelijk: heel politiek en bestuurlijk Bloemendaal is tégen de Duinpolderweg. Maar volgens Hart voor Bloemendaal is het wel noodzakelijk om stévig tegen te zijn. Immers, volgens fractievoorzitter Marielys Roos is de Duinpolderweg als project van (VVD) gedeputeerde Elisabeth Post hard op weg gerealiseerd te worden: “Gedeputeerde Post  bepaalt alles en de wethouders hebben niets te zeggen”.  HvB pleit ervoor om in plaats van de aanleg van een nieuwe weg, lokaal de knelpunten op te lossen. De moties die HvB en LB en daarnaast ook CDA inbrachten om de inspraaktekst van de wethouder aan te scherpen werden maandagochtend wel aangenomen, maar het college had al van te voren laten weten deze niet te zullen uitvoeren.

‘Poppenkast’
In de raad lieten CDA en PvdA kritische geluiden horen over de afwezigheid van de VVD en D66.  “Wij vinden dit slecht voor de democratie. Als je gekozen bent, heb je de morele plicht om te komen bij een raadsvergadering”, aldus André Burger (CDA). D66 licht de afwezigheid op de eigen website toe: “Extra raadsvergaderingen zijn alleen nodig als ze echt spoedeisend zijn. Niet om de uitvoering van het werk van het college te regelen”.

De VVD reageert per email: “De spoedraadsvergadering  diende geen politiek doel en heeft geen uitwerking op het tegenhouden van de Duinpolderweg. Ten eerste omdat onze gemeente reeds een eensgezind standpunt heeft tegen de weg. Ten tweede omdat onze raad, op instigatie van de VVD, de inspraak van onze wethouder reeds heeft besproken in de vorige raadsvergadering. Het aanvragen van een extra raadsvergadering om te praten over een spreektekst dient niet het belang van Bennebroek en van onze gemeente. Wij zien dit als poppenkast. Een vertoning waaraan wij niet willen meewerken”.  Meer op de VVD site.

Later die dag was de vergadering van de commissie mobiliteit en financiën van de Provincie Noord-Holland. Foto: Bloemendaalse wethouder Kruijswijk die later zou inspreken (tweede van rechts, achterin de zaal) bekijkt het spandoek van Milieudefensie en platform NOG, waarin tegenstanders van de weg zich hebben verenigd.

????????????????????????????????????