Zuid-Kennemerland

Bouwproject stuit op muren oude gasfabriek

De feestelijke aftrap van de bouw van het woonproject voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke handicap en/of autisme pal onder de watertoren had nog maar net plaatsgevonden, of de bouwers stuitten op een stevig stuk oude fundering. Het blijkt te gaan op restanten van gashouders, van de voormalige gasfabriek op die locatie in Heemstede. De fundering wordt nu verwijderd. De Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek zou het een aardig idee vinden om een stukje muur te behouden, “als verwijzing naar het verleden van die plek”.
“Als dit geen grote praktische problemen oplevert moeten we dat zeker doen”, zo laat de woordvoerder van het woonproject David Walstra desgevraagd telefonisch weten.
Walstra is een van de ouders van de jongeren voor wie de appartementen worden gebouwd. De ouders hebben daartoe zes jaar geleden een stichting opgericht. Bij het project zijn ook de gemeente Heemstede, woningcorporatie Pré Wonen, zorgaanbieder SIG en stichting MEE betrokken. Gezamenlijk kwamen zij tot een bouwproject waarin acht jongvolwassenen van grofweg 22-26 jaar oud zelfstandig begeleid kunnen wonen. Ook is er een gezamenlijke ruimte waar zij kunnen eten, of samen televisie kijken. De bewoners zijn overdag ofwel aan de studie, werk of in de dagbesteding. Er zal dagelijks begeleiding zijn door een zorgverlener, deze zal bijvoorbeeld helpen bij het koken.

David Walstra: “Er is nu al sprake van een hechte groep. Het gaat om acht jongens. We hadden eigenlijk een gemengde groep voor ogen, maar de meisjes die er aanvankelijk wilden wonen, hebben tenslotte toch een andere woonoplossing gevonden. De groep die nu over is kent elkaar al een tijd, ze doen ook al vaker dingen samen zoals een voetbalwedstrijd of een concert bezoeken”.

Als de bouwwerkzaamheden vlot verlopen – Walstra verwacht niet dat het verwijderen van de gevonden fundering veel tijdverlies zal opleveren – wordt het appartementencomplexje eind dit jaar of begin 2017 klaar zijn.

Rechtszaak
Even leek nog een rechtszaak vertraging op te leveren. In maart diende een kort geding bij de voorzieningenrechter in Haarlem van een omwonende die stelde dat de gemeente geen rekening had gehouden met de door hem ingebrachte zienswijze en dat de welstandstoets onzorgvuldig is geweest. Verder had de omwonende ondermeer bezwaren tegen plaatsing van bergingen op het terrein. Op de zitting bleek dat de bouwtekeningen voorzien in inpandige bergingen. De voorzieningenrechter ging op geen enkel punt met de omwonende mee, zo bleek uit de uitspraak vorige week.

Gasfabriek
De gasfabriek heeft vele jaren een belangrijke rol in Heemstede en omgeving gespeeld. Deze werd in 1908 gebouwd aanvankelijk om de straatverlichting die op petroleum brandde, te verbeteren. Maar ook steeds meer mensen gebruikten liever gas dan petroleum om op te koken. Omdat voor de productie van het gas steenkolen nodig waren, werd later het Heemsteeds Kanaal gegraven, vanaf het Spaarne. Om de kolenschepen te kunnen laten keren, werd  in 1921 de ‘zwaaihaven’ aangelegd in het kanaal. De watertoren werd in 1910 gebouwd. In de jaren zeventig brak het aardgastijdperk aan, en werd de gasfabriek afgebroken.