Zuid-Kennemerland

Debat over vernieuwde Heemsteedse coalitie

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces debatteerde de raad over het coalitieakkoord dat dit voorjaar is gesloten tussen nieuwkomer D66 en  VVD en CDA, na de kortstondige crisis waarbij HBB de coalitie verliet. De oppositie nam de gelegenheid te baat de teleurstelling te uiten over de snelle coalitievorming onder leiding van D66. “Inhoudelijk is dit een kleine tragedie, dit is tegengesteld aan de verkiezingsuitslag van 2014”, aldus PvdA fractievoorzitter Johan Maas. “Weer een kans laten lopen op echte vernieuwing”, aldus zijn collega van GroenLinks, Eric de Zeeuw. Oud-coalitiepartner HBB was nog relatief mild: “We zullen nog zien welke grote broek deze coalitie heeft aangetrokken”.
De pijlen werden vooral gericht op dé hete Heemsteedse hangijzers: de Vomar en het Manpadslaangebied. Het aandringen door de raad op een snelle besluitvorming over een grotere Vomar aan de Eikenlaan noopte HBB ertoe zich terug te trekken uit de coalitie. D66 die de plaats innam van HBB in de coalitie, is voorstander van een strak tijdspad voor de supermarkt en bijbehorende parkeergarage, ‘met minimale overlast voor omwonenden’. HBB toonde zich bezorgd over de mate van inspraak van de bewoners.  “We zijn er bang voor dat we weer teruggaan naar inspraak oude stijl: achteraf”. Geen sprake van aldus de VVD, de bewoners zitten toch nú al aan tafel met de ontwikkelaar?” “Daar houden we u aan”, aldus HBB fractievoorzitter Annelies van der Have.
Er volgde nog een wat stekelig debat tussen PvdA’er Johan Maas en D66’er Harry van Zon naar aanleiding van de uitspraak van Maas dat Heemstede nu een ‘Vomar coalitie’ heeft. Wat een gezeur, vond Van Zon.
En hoe zit het met de Manpadslaan, wilde de raad weten van met name D66. Die partij verklaarde zich altijd tegen bebouwing van het gebied. De vorige coalitie was al een aardig eind op weg met een gedeeltelijke invulling van het gebied met villa’s. D66’er But Klaasen: “We willen niet vertragen op het dossier Manpadslaan, maar we willen wel eerst de alternatieven goed in kaart brengen. Onze ambitie is het om dit gebied zo groen mogelijk te houden, openbaar toegankelijk te maken en dat alles in een transparant proces. Zorgvuldigheid gaat hier boven snelheid”.

PvdA’er Maas wroette nog even verder. Hoe zit het met eventuele geheime afspraken met de ontwikkelaars op het Manpadslaangebied, wilde hij weten. Zowel D66 als CDA reageerden geprikkeld: er was en er is geen enkele sprake van geheime stukken. Wij gaan immers voor transparant, benadrukte D66er But Klaasen in zijn nieuwe rol als fractievoorzitter. Hij volgde Sebastiaan Nieuwland op, die aantrad als wethouder in het nieuwe college.