Zuid-Kennemerland

Dorpshuis Vogelenzang in financiële problemen

Het Dorpshuis in Vogelenzang heeft grote financiële problemen. De stichting van het gebouw heeft uitstel van betaling gekregen van de eigenaar, de gemeente Bloemendaal, voor de rekeningen over 2016 plus een factuur uit 2015. Op de laatste openbare bestuursvergadering van het Dorpshuis voor de zomer is een comité gevormd dat gaat brainstormen over mogelijkheden om uit de problemen te komen. En die zijn fors: de inkomsten uit verhuur daalden dramatisch. Voor het dorp is het ook slecht nieuws, want net vorig jaar werd vol goede moed uitgebreid vergaderd over de toekomst van het dorp onder de noemer ‘Vogelenzang Vitaal’.

Secretaris van het bestuur van het Dorpshuis Rens van Schie toont zich somber. In een telefonische reactie zegt hij: “De grote zaal in het gebouw is dit jaar nog maar voor tien procent geboekt. Ook de losse zaalverhuur loopt hard achteruit. Dat betekent niet allen gemis aan zaalhuur maar ook aan inkomsten uit drank en eten. Ook het aantal clubs dat hier vergadert of activiteiten houdt is drastisch achteruitgelopen. Ik zie hier twee grote oorzaken: Vogelenzang heeft als klein dorp nog vijf locaties waar vergelijkbare faciliteiten worden verhuurd, een overaanbod dus. Verder slaat de vergrijzing toe, zie bijvoorbeeld bij de biljartclubs in het Dorpshuis, die worden alleen maar kleiner. Op korte termijn zie ik geen oplossing voor het probleem van het Dorpshuis. Wij hadden ingezet op kwijtschelding, zodat we bijvoorbeeld de energie konden betalen, maar het gemeentebestuur is niet verder gegaan dan uitstel van betaling, erg jammer”, aldus Van Schie die sinds 2010 in het bestuur zit.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer en verhuur van het Dorpshuis.

PvdA’er Henk Schell, die samen met André Burger aanjager was van het project Vogelenzang Vitaal, in een reactie: “Het ziet er niet goed uit voor het Dorpshuis op dit moment. Inderdaad zijn er veel andere zaal-aanbieders maar sowieso is er minder vraag. De toneelclub functioneert niet meer, de line-dancegroep is naar elders verhuisd. De gemeente zou hier wel een rol dienen te spelen in de oplossingsmogelijkheden. Ze pronkt immers met het ‘dorpskernenbeleid’. Positief is vooral dat het ad hoc comité aan de slag gaat. Mij lijkt dat een goed idee want als je het als bestuur niet meer zit zitten door alle zorgen is het goed als een buitenstaander zich er even mee gaat bemoeien”, aldus Schell die als toehoorder aanwezig was op de vergadering in het Dorpshuis, samen met nog enkele raadsleden en de wethouder van financiën, Nico Heijink.

De gemeente laat weten dat de wethouder de adviezen van het ad hoc comité afwacht. Het Dorpshuis betaalt aan de gemeente huur van ruim € 7.600 per jaar. Daarnaast betaalt het dorpshuis mee aan de getroffen duurzame maatregelen ter grootte van € 8.087. Dit is een vast bedrag per jaar.

Diverse organisaties (waaronder Welzijn Bloemendaal) gebruiken ruimten in het dorpshuis en betalen daar een huurprijs voor aan het dorpshuis. Aangezien bijvoorbeeld Welzijn Bloemendaal vrijwel geheel wordt gesubsidieerd door de gemeente, betaalt Bloemendaal indirect de huur aan het dorpshuis.