Zuid-Kennemerland

Eerste nieuwjaarstoespraak burgemeester Elbert Roest

“We leven in een van de mooiste, welvarende gemeenten op deze aardbol. Bloemendaal is een samenleving met veerkracht, vitaliteit en organisatievermogen Laten we met elkaar deze rijkdom koesteren en behouden, met zorg, respect en passie voor onze dorpen.” Maar waar Bloemendaal ook behoefte aan heeft is “een stabiel, herkenbaar bestuur en de inzet van de komende gemeenteraadsverkiezingen is wat dat betreft hoog.” De afgelopen najaar benoemde nieuwe burgemeester Elbert Roest liet met zijn nieuwjaarstoespraak afgelopen maandagavond voor het eerst uitgebreid van zich horen.

Meer dan 100 dagen had hij zich op de achtergrond laten informeren over de Bloemendaalse stand van zaken tijdens tal van bezoeken in de vijf dorpskernen.  Verbinding leggen was daarbij zijn kernwoord en ook in zijn speech kwam deze term vaker voor. Een klein politiek statement legde hij ook nog even neer.

In zijn toespraak op de Nieuwjaarsreceptie waar tientallen burgers en raadsleden op af waren gekomen stond Roest uitgebreid stil bij de roerige gemeentepolitiek. En toonde zich vol vertrouwen. Commissaris van de Koning Johan Remkes had onlangs in Elsevier weekblad gezegd dat met de komst van een kroonbenoemde burgemeester de rust was weergekeerd  in Bloemendaal. Roest: “Nou, dat zie ik als een groot compliment. Hoewel nog niet iedereen dat gelooft, denk ik dat hij in de kern gelijk heeft.”

Om daarop te laten volgen: “Wat Remkes niet benoemt, maar wat wel volop de agenda van de dagelijkse werkelijkheid bepaalt, is politieke ellende uit het verleden, in het bijzonder de periode 2012-2014. Ten gevolge van haastwerk in bestemmingsplannen, onvoldoende ambtelijke weerbaarheid, onhandige of onwaarachtige communicatie van het bestuur en onvoldoende investeren in relatie met de bevolking zijn de politiek-bestuurlijke verhoudingen in de gemeente onder druk komen te staan.” En dat heeft vertrouwensverlies opgeleverd, aldus de burgemeester.

Wat hem betreft moet iedereen dan ook “uit de stellingen en het wantrouwen. Frisse nieuwe stemmen mogen klinken”. Die zijn er al, zo zegt hij, wijzend op de maandelijkse beeldvormende avonden waar raadsleden en inwoners met elkaar in gesprek raken. Wat de burgemeester betreft gaan de luiken open en wordt verbinding met de bevolking gemaakt.

Wat Roest betreft wordt 2018 een jaar “om te verbinden waar zaken uit het lood zijn geraakt.”Fouten die ooit zijn gemaakt zullen u en mij nog lang vervolgen, maar we kunnen wel waarheidsvinding plegen op wat fout is gegaan, lessen trekken, houding en gedrag veranderen en leren om de stress van de ander niet over te nemen. De bevolking heeft geen enkele boodschap aan politiek gedoe.”

Discussie over verhogen belastingen aanzwengelen

Tegen het eind van de toespraak gaf de burgemeester zelf nog een politiek statement af. Wil de gemeente de kwaliteit blijven leveren die de Bloemendaler nu eenmaal gewend is, moet er “mogelijk een aanpassing van het belastingniveau” plaatsvinden.
De burgemeester na afloop gevraagd om een toelichting: “Mensen moeten niet vergeten dat de gemeente binnenkort tonnen aan precariorechten verliest, die niet door andere inkomsten worden gecompenseerd. Tijdens de vorige begrotingsvergadering wilde  geen meerderheid aan belastingverhoging denken. Maar als burgemeester vind ik wel dat ik die discussie dan nu mag aanzwengelen.”