Zuid-Kennemerland

Extra wandelpaden voor drukker wordend Leyduin

Werkzaamheden op buitenplaats Leyduin zijn er eigenlijk doorlopend, maar niet altijd even zichtbaar voor de buitenwereld. Momenteel is dat wel het geval. Vanaf de parkeerplaats aan de Manpadslaan worden nieuwe brede voetpaden aangelegd en iets verderop aan de oeroude Leybeek wordt er alles aan gedaan om er uitsluitend weer schoon kwelwater uit het bos doorheen te laten stromen.

De nieuwe voetpaden hebben alles te maken met het toenemend verkeer richting het Juffershuis, dat sinds vorig jaar in gebruik is als café-restaurant en bed & breakfast. Ook het hoofdhuis van Leyduin wordt nu meer benut. Getuige hiervan is de parkeerplaats, die voller is dan ooit. Ook fietsers maken meer gebruik van het al bestaande pad richting Vogelenzangseweg, evenals autoverkeer voor de bevoorrading van het Juffershuis.  Om de veiligheid van de wandelaars te waarborgen is parallel aan het bestaande pad een nieuw pad aangelegd. Het gaat om een verhoogd aangelegd pad van steengruis met daarop een halfverharde deklaag. Boswachter Kees Perquin van Landschap Noord-Holland, dat de buitenplaats beheert: “Deze halfverharding is naar onze mening de mooiste middenweg tussen een natuurlijke uitstraling en een goed te bewandelen pad in alle jaargetijden. Dat het verhoogd is aangelegd is omdat de ondergrond erg drassig is. Doen we dat niet dan wordt het een ‘laarzenpad’.“

‘Nauwelijks nieuwe verstoring’
Het nieuwe pad, met zijpaden richting het bestaande doorgaande geasfalteerde pad, loopt door terrein dat tot nu toe streng verboden toegang is voor wandelaars.  Is dat geen aantasting van de natuur? Perquin: “Het ligt zo dicht tegen het huidige pad aan dat er nauwelijks nieuwe verstoring optreedt. De botanische natuurwaarden worden niet geschaad, men mag niet buiten de nieuwe paden lopen.” De gemeente Bloemendaal bevestigt dat er vergunning is aangevraagd en verleend  voor de paden. “Het plan heeft ter inzage gelegen en er zijn geen bezwaren binnenkomen,”aldus een woordvoerder.

Nieuwe route vanaf de parkeerplaats richting Juffershuis

Leybeek
In het gebied achter het Juffershuis is het Landschap bezig met herstelwerkzaamheden die de Leybeek in oude glorie moet herstellen. De beek zorgde vroeger voor afvoer van water uit de duinen. Het schone water van de beek inspireerde ondernemers om in 1853 vanaf hier waterwinning te gaan verzorgen voor de stad Amsterdam. Inmiddels is dat allang geen water uit de duinen meer, en is de Leybeek nu meer een sloot geworden, die enigszins is verzand. Nu wordt ervoor gezorgd dat omliggende sloten geen verbinding meer krijgen tot de Leybeek, zodat de bron van deze historische beek uitsluitend nog kwelwater uit het eigen bos zal zijn.  Verder worden de oevers aangepast zodat een betere overgang van nat naar droog ontstaat.

Ook meer richting het spoor wordt hard gewerkt, in een deel van Leyduin waar relatief weinig wandelaars komen. Het gedeelte richting het spoor wordt afgeplagd.  Perquin: “De rijke toplaag word verwijderd zodat de schone kale zandgrond overblijft. Omdat de grond zo lager komt te liggen ten opzichte van de grondwaterspiegel zal dit gebied natter worden. Soms nat, soms plas-dras, soms droog, allemaal afhankelijk van het seizoen. Om in het natte gedeelte de omgeving nog te kunnen beleven worden er stapstenen aangelegd.”

Zicht op de nieuwe paden vanaf de bestaande asfaltweg