Zuid-Kennemerland

Fietsersbond en Wandelnet naar rechter om Alverna

De Fietsersbond en Wandelnet stappen naar de rechter om de gemeente te verplichten de openbaarheid van de spoorwegovergang bij de Laan van Alverna in Heemstede te handhaven. Langs de spoorwegovergang is vorige maand door omwonenden een hek geplaatst die de doorgang naar het achtergelegen groengebied afsluit. Volgens de organisaties is dit in strijd met een uitspraak van de Raad van State in 2015 waarin de spoorwegovergang openbaar wordt verklaard. De gemeente heeft aangegeven niet te handhaven omdat het de Laan van Alverna over privaat terrein loopt.

 

“De openbaarheid van de spoorwegovergang is volgens de Raad van State bewezen, dus is dat volgens ons ook van toepassing op de weg die er aan grenst,” aldus Saskia Kluit van de Fietsersbond. “De gemeente moet zo snel mogelijk het hek verwijderen en de openbaarheid handhaven. Daarbij is het des te merkwaardiger dat de gemeente niet optreedt omdat het hekwerk niet op het eigendom van de bewoners van het Laantje staat.”
Wethouder Heleen Hooij zei dinsdag op een persbijeenkomst dat het hek op een bestemming ‘natuur’ staat. Daar is het wel toegestaan bouwwerken te plaatsen van maximaal twee meter hoog. ‘Daarom hebben wij ook beroep op handhaving afgewezen’, aldus de wethouder. Eerder beriep het college zich op de onveiligheid voor kinderen en op het feit dat er geen sprake was van verstoring van de openbare orde.

Volgens de bewoners van de Laan, die fel tegen heropening zijn, hebben bordjes Eigen Weg de openbaarheid van de laan ‘gestuit’ zoals dat in juridische termen heet. Fietsersbond en Wandelnet zijn het hier niet mee eens. Er is onvoldoende bewijs dat deze bordjes er lang genoeg hebben gehangen, oordelen zij.

 

De gemeente Heemstede stelt zich vooralsnog terughoudend op ten aanzien van de situatie aan het spoor bij Alverna. Volgens de advocaten van de gemeente is het allemaal niet zo eenduidig: de weg is een eigen weg, maar ‘naar alle waarschijnlijkheid niet openbaar’. Er zal een rechter aan te pas moeten komen om dit juridisch vast te stellen.

 

Twee weken nadat ProRail op last van de gemeente de overweg weer had moeten openmaken, besloot een groep bewoners van het Laantje in het weekend van 14 en 15 augustus om een hek te plaatsen. Wandelaars en fietsers kunnen vanuit Heemstede nu de overweg oversteken, maar staan direct daarna voor een hoog hek en moeten weer terugkeren.

 

Aangezien het nog tot het einde van het jaar kan duren voordat de blokkade opgeruimd wordt hebben Fietsersbond en Wandelnet besloten om de voorzieningenrechter in te schakelen wegens het spoedeisende karakter van de zaak. Ook de gemeenteraad komt opnieuw aan zet. Deze zal eind deze maand nogmaals besluiten over onttrekking aan de openbaarheid van de spoorweg.