Zuid-Kennemerland

Grootouders voor het klimaat: ‘dit voelt goed’

Ruim een jaar nu is een groep grootouders in Nederland actief om aandacht te vragen voor de gevolgen van klimaatverandering. Maar vooral om te bewerkstelligen dat zo snel mogelijk alle energie uit duurzame bronnen komt zodat de kleinkinderen van nu ook later op een leefbare aardbol kunnen verblijven. Voortdurend de vinger aan de pols houden dus, en dat doen zij door elke eerste en derde donderdag van de maand vlakbij het Binnenhof op het Plein in Den Haag bijeen te komen en ervaringen uit te wisselen, vaak met politici erbij.

Ook grootvaders Lowie van Liere uit Haarlem en Christiaan van Willenswaard uit Heemstede hebben zich aangesloten en staan regelmatig op het Plein. “Dit voelt heel goed”.

Op de website grootoudersvoorhetklimaat.nl staan diverse  foto’s van opa’s en oma’s. Onder hen bekende gezichten: Ed Nijpels, die behalve grootvader ook voorzitter is van de SER commissie die er op toeziet dat energieakkoorden  daadwerkelijk worden nageleefd. Ook opa Jan Terlouw staat erbij, die vorig jaar veel aandacht kreeg met zijn pleidooi voor meer duurzaamheid. Voor Christiaan van Willenswaard (68, drie kleinkinderen) was Terlouw de aanleiding om zich aan te sluiten bij de grootouders-beweging. “Ik kende hem vroeger al, toen ik werkte bij de stichting Lezen, waarvan hij voorzitter was. Een indrukwekkende persoonlijkheid. Ik voelde me die eerste keer meteen thuis bij de grootouders op het Plein. Het is er open, plezierig en niet dogmatisch. We staan in een kring en er ontstaan meteen gesprekken”.

Lowie van Liere (73, één kleinkind) onderzocht als wetenschapper de invloed van de temperatuursstijging op oppervlakte wateren en ontwikkelde er een model voor. “Ik ben sinds mijn pensionering bij het thema klimaatverandering betrokken gebleven, heb bijvoorbeeld voor de Partij voor de Dieren in het Waterschap gezeten. Waterschappen kunnen veel betekenen. Ze exporteren kennis naar gebieden als het laaggelegen dichtbevolkte Bangladesh en landen in Afrika. Door de verdroging in dat continent dreigen straks miljoenen mensen op de vlucht te slaan. Een urgent probleem.”

Gemeenteraadsverkiezingen
Ook lokaal proberen de grootouders iets te betekenen. Lowie van Liere: “In Haarlem wil de PvdA een lokaal klimaatakkoord. Daar horen veel onderwerpen die ook in ons manifest staan in thuis. Haarlem is sowieso goed bezig, er zijn diverse coöperaties voor plaatsing van zonnepanelen.”

Christiaan van Willenswaard is vroeger al actief geweest in Heemstede op gebied van milieu. In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in maart ziet hij kansen om grootoudersvoorhetmilieu-standpunten te laten horen. “Bijvoorbeeld in de discussie over wat te doen met de gemeentelijke aandelen in energiebedrijf Eneco. Op verkiezingsbijeenkomsten zal ik zeker ons geluid laten horen. Mooi is het om te zien dat duurzaamheid niet meer partijgebonden is. De VVD heeft als doel gesteld dat de gemeente in 2030 klimaatneutraal moet zijn. Dat is vreselijk ambitieus. Een enorme omslag. Landelijk daarentegen valt het erg tegen met die politieke ambities. Met de plannen van dit kabinet wordt nog niet eens de helft van de doelen van het klimaatakkoord van Parijs gehaald ”