Zuid-Kennemerland

Handhaven of gedogen?

Hoe zit het met het handhavingsbeleid van de gemeente Bloemendaal? De gemeente komt volgende week met antwoorden op raadsvragen en een persbericht om zo duidelijkheid te scheppen over haar beleid. Over die handhaving is de laatste weken nogal wat commotie ontstaan naar aanleiding van twee gevallen van illegale acties door bewoners. Een betreft inpikken van gemeentegrond en een in rook opgegaan fietspad bij Villa Meerzicht in Park Brederode. Onlangs werd bekend dat een bewoner van de Verbindingsweg een nieuwe uitgang van zijn huis heeft gecreëerd die uitkomt op een openbare parkeerplaats, aan het Bispinckpark, achter de bibliotheek. Daarbij is een deel van een gemeentelijke coniferenhaag verwijderd. (zie foto)
In geval van Villa Meerzicht heeft de gemeente na publicaties in de media waaronder Het Weekblad, en vragen van raadsleden handhavend opgetreden tegen de eigenaar. Het perceel dat hij met een hek had afgezet wordt definitief niet aan hem verkocht. Bovendien moet hij een garage afbreken.
De kwestie aan het Bispinckpark werd aan het rollen gebracht door enkele omwonenden. In dit geval echter is de gemeente niet van plan handhavend op te treden, zo liet zij op 15 augustus in het Haarlems Dagblad weten. De reden: de gemeente wilde de eigenaar eerst in staat stellen een vergunning aan te vragen. Die aanvraag is op 18 augustus ingediend, zo laat de woordvoerder van de gemeente desgevraagd weten. “Deze zal worden beoordeeld op basis van de regels van het bestemmingsplan en de overige weigeringsgronden die zijn opgenomen in de APV (algemene plaatselijke verordening). Een uitrit aan de achterzijde in plaats van aan de voorzijde (Verbindingsweg) wordt in dit geval niet bij voorbaat uitgesloten. Voor- en nadelen van deze wijziging van uitritlocatie moeten eerst worden afgewogen. Op basis van adviezen van diverse gemeentelijke afdelingen (waaronder Groen en Verkeer) zal op korte termijn besloten worden over de aanvraag”.
De gemeente doet hier een beroep op een bekend bestuursrechtelijk beginsel: als er concreet uitzicht is op legalisatie hoeft er niet te worden gehandhaafd. Maar dit is alleen aan de orde als er tenminste een vergunningaanvraag lag, en het is de vraag of dat op dat moment wel het geval was.

De woordvoerder verder: “De eigenaar is gewezen op de illegaliteit van zijn handelen en de consequenties die daaruit kunnen voortvloeien. Dat de uitrit door een klein stukje gemeentelijk plantsoen gaat en uitkomt op een openbare parkeerplaats, betekent niet dat deze (dus) niet verleend zal worden”.
De woordvoerder wijst erop dat de omwonenden, mocht er een vergunning worden verleend, “altijd bezwaar kunnen maken”.

Voor de raadsleden Heukels (Liberaal Bloemendaal) en Schell (PvdA) is dit niet-handhaven onbegrijpelijk. “Inwoners hebben er gewoon recht op dat er wordt gehandhaafd”, vindt Schell. Hij stelt bovendien dat er ‘met twee maten’ wordt gemeten, verwijzend naar enkele voorbeelden bijvoorbeeld in Bennebroek waar wel direct werd opgetreden tegen een bewoner. Volgens Leonard Heukels wordt de indruk gewekt dat in Bloemendaal alles maar kan omdat de gemeente toch niet handhaaft en rustig afwacht.

Met de antwoorden op de raadsvragen en het persbericht volgende week wil de gemeente “de nodige achtergrondinformatie geven, waaronder de redenen waarom de gemeente in dit geval niet direct handhaaft en hoe in de toekomst het proces met betrekking tot handhaving duidelijker kan worden”.