Zuid-Kennemerland

WIJ Heemstede klaar voor nieuw seizoen

Welzijnsorganisatie WIJ Heemstede is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. Met een nieuwe directeur, Annette Aukema. die in april van dit jaar is gestart. Haar ambitie is  om met WIJ nog meer dan nu het geval is de wijken in te gaan en zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij activiteiten. En het onderlinge contact tot stand te brengen. Want we gaan steeds meer toe naar een samenleving waarin de overheid steeds meer stapjes terug doet, waardoor burgers genoodzaakt zijn om vaker een beroep op elkaar te doen, is  de overtuiging van Aukema. De kleurige en uitnodigende brochure die dezer dagen bij alle inwoners op de mat valt moet hen helpen bij het vinden van ontspanning en ontmoetingsmogelijkheden de komende maanden in Heemstede. Op vrijdag 8 september kan iedereen kennis nemen van het aanbod op de open cursusmarkt.

 

WIJ Heemstede heette in 2015 nog Casca, maar na de samenvoeging met Welzijn Ouderen is die naam veranderd. Er zijn in de loop der jaren veel activiteiten op de rails gezet. ‘Kijk in de Wijk’ bijvoorbeeld, een evenement in de wijken om jong en oud met elkaar ongedwongen in contact te brengen. Maar ook nuttig voor WIJ Heemstede, om  te horen waaraan mensen zoal behoefte hebben. Ook online wil WIJ de contacten verstevigen en zet in op een digitaal platform waar inwoners elkaar kunnen vinden met hun vraag en aanbod. Een inwoner die overdag werkt kan bijvoorbeeld vragen of iemand zin heeft om zijn/haar hond  uit te laten. Of een oudere die een boodschap nodig heeft kan iemand vinden die daarbij kan helpen. Op die manier hoopt WIJ ook meer vrijwillige inzet te stimuleren bij  jongere inwoners. In de Haarlemmermeer was dat namelijk wel het geval, zo heeft Annette Aukema ervaren in haar vorige functie aldaar. Daarvoor werkte ze in de welzijnswereld in Amsterdam en Haarlem. Het is de bedoeling dat het platform  samen met inwoners wordt vormgegeven. Op kleinere schaal bestaan zulke initiatieven al in Heemstede. ‘We zijn nu bezig om de financiering rond te krijgen en als alles doorgaat is het de bedoeling om het zo snel mogelijk in gang te zetten’.

Komend seizoen zijn er tal van nieuwe cursussen en activiteiten op het gebied van beweging, creatief, kunst , cultuur en persoonlijke ontwikkeling. Lezingen, films en busexcursies staan ook op het programma. Ellen Swart, die de cursussen voor volwassenen coördineert heeft ook de bestaande cursussen tegen het licht gehouden. “Er zijn diverse groepen die al jaren draaien, met een vaste docent, tijd en plaats. Maar die zitten (bijna) altijd vol. Daar heeft WIJ Heemstede de een oplossing voor gevonden door meer instapmogelijkheden te creëren en nieuw aanbod toe te voegen. Met name ook in de avonden om werkenden de gelegenheid te bieden om ook aan een cursus deel te nemen.

Van 21 september tot 4 oktober haakt WIJ Heemstede aan, aan de landelijke ‘Week tegen eenzaamheid’  met het organiseren van een ‘Week van ontmoeting’ vol gezelligheid omdat het ons daarom gaat, aldus Aukema.

Open cursusmarkt

Op vrijdag 8 september is het mogelijk om kennis te maken met het aanbod van cursussen en andere activiteiten. Er worden workshops gegeven en er zijn docenten aanwezig. Belangstellenden zijn welkom tussen 15.00 en 20.30 uur in de Luifel aan de Herenweg.