Zuid-Kennemerland

Jaap Verschoor vertrekt als voorzitter historische vereniging

Jaap Verschoor

De afgelopen twaalf jaar heeft de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek (HVHB) veel veranderingen ten positieve doorgemaakt. Het lijfblad Heerlijkheden verscheen in groter formaat en in kleur, het verenigingsonderkomen verhuisde van de zolder van de bibliotheek in Heemstede naar het totaal gerenoveerde pomphuis bij de watertoren, ledenbijeenkomsten hebben een gezellige nazit gekregen en de vereniging laat  consequent van zich horen als er sprake is van nieuwbouw of verbouwplannen in Heemstede en Bennebroek. Dit alles onder voorzitterschap van  Jaap Verschoor die deze week zijn functie neerlegt. Niet omdat hij dat graag wil, maar omdat zijn statutaire termijn is verlopen.

In het onderkomen van zijn Kantoor Verschoor aan de Herenweg blikt Jaap Verschoor terug. Jammer enerzijds dat hij moet stoppen, want het is nog steeds erg leuk om te doen, maar “het is goed voor elke vereniging als er een keer iemand anders komt.” Wat hij in elk geval ‘nalaat’ is een vereniging met 1200 leden. Bij zijn aantreden waren dat er 950. Meest ouderen, zoals bij vrijwel elke historische vereniging. “Jongeren hebben best interesse in de historie van hun omgeving, maar lid worden is net een stap te ver.”

Zijn ambitie bij zijn aantreden als voorzitter was destijds om de vereniging, opgericht in 1947, een kwaliteitsimpuls te geven, een wens die het bestuur met hem deelde. Te beginnen met het tijdschrift Heerlijkheden. Het verschijnt sinds 2011 in kleur en op A4 formaat. Voor een buitenstaander opmerkelijk: vier keer paar jaar een volwaardig tijdschrift, voor een verenigingscontributie van achttien euro per jaar. Voor Verschoor was het mede een kwestie van goed onderhandelen met drukkers. Boeken en tijdschriften zijn immers zijn vak. “We zijn als vereniging behoorlijk op de centen,” verklaart hij. “We voeren een strikt financieel belei willen de contributie laag houden om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen lid te worden en te blijven.”

De afgelopen twaalf jaar heeft  de HVHB flink aan de weg getimmerd, maar, voegt Jaap Verschoor toe: “Al vóór mijn tijd wist de vereniging om te voorkomen dat de Blekersvaart gedempt zou worden, een uniek stukje cultuurhistorie van de tijden van de wasserijen en blekerijen in Heemstede.  Ook is er rond 1990 een gemeentelijke monumentenlijst gekomen. Nu speelt de kwestie nieuwbouw Belvedère in Groenendaal. We hebben aangedrongen op het uitnodigen van meer ontwerpers en een onafhankelijke jury, wat aanvankelijk niet in de plannen van de gemeente stond. In het scholen-huisvestingsplan hebben wij gepleit voor het behoud van het gebouw van de Bronsteemavo, iets waar de omwonenden ook erg vóór zijn. Aan de Glipperweg ziet het er naar uit dat de twee monumentale huisjes huisjes zo goed mogelijk herbouwd worden. Dan zal in elk geval het kleinschalige karakter, typisch voor dat stukje van De Glip, bewaard blijven.”

Jammer vindt Jaap Verschoor dat er nog altijd een aantal onopgeloste dossiers ligt, zoals Manpadslaangebied en de zuidstrook van de Hartekamp. En  Berkenrode, waar de eigenaar ‘bescheiden nieuwbouw’ wilde om daarmee de rest van het landgoed levensvatbaar te kunnen houden. De politiek wilde dat niet. Verschoor: “Het was een plan waar wat op af te dingen is maar zeker niet verkeerd. Heel jammer dat de discussie tussen eigenaar, gemeente en omwonenden is vastgelopen.”   

Hoe dan ook noemt Jaap Verschoor het winst dat de gemeente bij projecten de HVHB nu standaard om een visie vraagt: “Als we het ergens niet mee eens zijn zeggen we dat, maar geven ook aan hoe het beter kan. Die kennis hebben we inmiddels zelf, of anders halen we deze in huis.”

Bennebroek bij Bloemendaal
De assertievere houding is langzaamaan gegroeid de afgelopen jaren. Verschoor geeft het verschil met zijn begintijd aan als het onderwerp Bennebroek aan de orde komt: “Toen de fusiebesprekingen over Bennebroek begonnen zeiden wij als vereniging: wij nemen geen politiek standpunt in. We  mengden ons dus niet in de discussies. Als die kwestie nu zou spelen zou dat zeker anders zijn. De hele historie laat zien dat Bennebroek nauw verbonden was met Heemstede en maar heel weinig met Bloemendaal. Dat historische argument zouden we nu duidelijk voor het voetlicht brengen.” Bennebroek verkeert nu overigens wel in de aardige positie dat het dorp in het werkgebied ligt van zowel HVHB als de historische stichting Ons Bloemendaal.
Donderdag tijdens de voorjaarsbijeenkomst kunnen de leden stemmen over de beoogd opvolger van Jaap Verschoor, Ronald Huigen.