Zuid-Kennemerland

Lanckhorstlaan geen doorgaande route meer

De Lanckhorstlaan wordt binnenkort geen officiële doorgaand verkeer route meer. Het autoverkeer zal met borden verleid worden voortaan via de Spanjaardslaan te rijden. Dit en meer staat in het Actieplan Verkeersdrukte Heemstede dat vorige week in de commissie Ruimte werd besproken. Veel overleg de afgelopen jaren, ook in zeer druk bezochte bewonersbijeenkomsten, is aan het plan vooraf gegaan. Drastische maatregelen om de overlast door het vele doorgaande verkeer te beperken werden niet verwacht en kwamen er ook niet.
“Heemstede is gewoonweg druk. Het lijkt of het maximaal haalbare is gevonden in dit plan,” aldus HBB. Toch was er wel enige kritiek op het collegevoorstel dat nog in de gemeenteraad ter besluitvorming wordt besproken. Een nulmeting van het verkeer ontbreekt in de plannen, en ook bij de provincie staan de Heemsteedse verkeersknelpunten onvoldoende op de kaart, aldus het CDA. Hoeveel invloed heeft onze wethouder eigenlijk op bouwplannen in onze omgeving? vroeg de VVD zich af,die graag meer daadkracht ziet om te zorgen dat verkeer niet door maar om Heemstede heen gaat rijden.
Voor veel gewenste maatregelen is Heemstede afhankelijk van medewerking van andere gemeenten of de provincie. Een tunnel in Haarlem zuid bijvoorbeeld is in het stadium ‘lobbywerk.’

In het actieplan is wel veel aandacht voor de fietser. Die kan dit en komend jaar rekenen op meer fietsparkeerplekken bij het station, een brede ‘fietsstraat’ langs de Leidsevaartweg tussen station en Westelijke Randweg, asfaltering van het fietspad tot Bennebroek, fietspad Haarlem zuid-Vogelwijk-station (2020), een fietsstraat op de ventweg langs de zuidzijde van de Cruquiusweg en verbreding van de fietsstroken langs de Provinciënweg. 
Een ander heet hangijzer: de onveiligheid op het kruispunt Heemsteedse Dreef / Camplaan waarover ook diverse bewonersbijeenkomsten zijn gehouden is nog niet uitgewerkt in het ter tafel liggende Actieplan. Maar dat komt ‘binnenkort’, aldus wethouder Nicole Mulder.